Jaunumi

 • Pirmsskolu ziņas: “Mēs esam Latvijā”

  20.11.2018.

  Kas ir tā zeme, kuru labi zinām? Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila!Kur ģimene un visi labie draugi!Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam! Kā katru gadu, arī šogad mūsu pirmsskolas izglītības iestāde organizēja krāšņus Latvijas gadadienas svinēšanas pasākumus. Latvijas simtgades svinēšanā piedalījās visi: iestādes darbinieki un bērni ar saviem vecākiem. Par godu svētkiem svinīgi izrotājām iestādi. Pedagogi ar saviem audzēkņiem piedalījās ziedu paklāja veidošanā pretim iestādes ieejas durvīm. Bērni ar vecākiem organizēja skaistu izstādi “Manai Latvijai 100”, kur katrs darbā ielika savu sirsniņu un mīlestību!

 • Sporta festivāls "Nāc un sporto sev par prieku!"

  20.11.2018

  Šā gada 14.novembrī sporta festivālā "Nāc un sporto sev par prieku!" cilvēkiem ar invaliditāti, kas jau astoto reizi notika Rīgas Olimpiskajā centrā, piedalījās 487 dalībnieki no 38 Latvijas vietām. Pasākums bija izcils pozitīvas attieksmes un vienlīdzīgas sabiedrības piemērs. Dalībnieki piedalījās 30 sporta aktivitātēs divās Olimpiskā centra hallēs. Visās aktivitātēs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) student veica rezultātu vērtējumu speciālos protokolos, kur vēlāk tiks analizēts dalībnieku fizisko un kustību spēju līmenis. Ir zināms, ka bērniem ar invaliditāti ir ļoti ierobežotas iespējas ikdienā sportot ārpus skolas, tāpēc festivāla laikā veiktie mērījumi sniegs informāciju par šo bērnu vispārējo fizisko attīstību.

 • Svinīgais koncerts „Teiksma par Latviju”.

  20.11.2018.

  Tuvojoties Latvijas simtgadei, 2018.gada 13.novembrī Latviešu kultūras centrā notika svinīgs koncerts „Teiksma par Latviju”, kura laikā skatītājus ar savu meistarību priecēja Daugavpils skolu radošie kolektīvi. Tā bija lieliska iespēja vienkopus redzēt Daugavpils skolu korus, ansambļus un tautas deju kolektīvus. Pasākuma laikā par ieguldījumu valstiskās identitātes stiprināšanā un pilsoniskās audzināšanas pasākumu realizēšanu tika godināti arī 35 skolu pārstāvji, kuri saņēma Daugavpils Izglītības pārvaldes pateicības rakstus. Koncerta laikā vislielākās ovācijas izpelnījās apvienotais zēnu koris, kurš apbalvotajām pedagoģēm veltīja sirsnīgu dziesmu „Ja man būtu…”.

 • Skolu ziņas: Fotoizstāde “Latviešu tautastērpi”

  16.11.2018.

  Šā gada 12.novembrī “Demokrātijas nedēļa” J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā sākās ar fotoizstādes “Latviešu tautastērpi” atklāšanu. Skolas 2.stāva foajē ir izvietots jauns ornamentāls noformējums, kura autore ir vizuālās mākslas skolotāja Aļona Stūraine. Savukārt Fotomākslas pulciņa dalībnieki bibliotekāres T.Jevstafjevas-Aksjutas vadībā izveidoja fotoizstādi “Latviešu tautastērpi”.

 • Aizvadīts erudīcijas konkurss skolēniem “American Day”

  15.11.2018.

  2018. gada 7. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika ikgadējais erudīcijas konkurss vidusskolēniem “American Day”. Šogad konkursa organizatori (Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs, ASV vēstniecība Rīgā, Daugavpils Centra vidusskola un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde) piedāvāja skolēniem tēmu “Latvijas un ASV attiecības”.

 • Skolu ziņas: Pasākums ,,Skaista mana tēvu zeme! ”

  15.11.2018.

  2018.gada 9.novembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika konkurss mazākumtautību skolu 3.klašu skolēniem ,,Skaista mana tēvu zeme!”. Pasākuma laikā skolēni devās virtuālā ceļojumā pa Latviju, parādīja savas zināšanas par tradīcijām, dabu, kultūrvēsturiskiem objektiem, prasmi darboties digitāli.Pasākums tapa sadarbībā ar matemātikas, mājturības un vizuālās mākslas skolotājiem.Pateicamies J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils 9., 13. un 15.vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja audzēkņiem un skolotājām par dalību pasākumā!

 • Startēja Daugavpils 15. vidusskolas Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekts „Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā”

  15.11.2018.

  ES Erasmus+ skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2018-1-DE03-KA229-047311_5„Kultūras mantojums - Eiropas skolu fokusā” ietvaros Daugavpils 15.vidusskolas skolotāju darba grupa no 5. līdz 8. novembrim piedalījās starptautiskajā pasākumā, kas notika Apvienotās Karalistes pilsētā Kenterbērijā.Projekta koordinējošā institūcija ir Erich Kästner Mittelschule Minhenē, Vācijā. Projektā kā partneri darbojas arī mācību iestādes no Lielbritānijas, Latvijas, Čehijas un Itālijas. Šī bija pirmā tikšanās, kurā piedalījās 24 projekta dalībnieki -skolotāji no piecām ES dalībvalstīm. No mūsu skolas piedalījās 4 skolotāju darba grupa: Elvīra Pirogova, Ļubova Raihele, Natālija Matovnikova un Lilija Kozinda. Šīs tikšanās mērķi, kā arī visa projekta mērķi, ir veicināt starpkultūru kompetences un Eiropas dimensijas attīstību, kā arī tādu personīgo īpašību attīstību kā mobilitāte, aktivitāte, pievērst uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, nodrošināt kultūras mantojuma popularizēšanu un tā nozīmes atzīšanu Eiropas līmenī, veicināt modernu digitālo līdzekļu un multimediju izmantošanu.

 • Pirmsskolu ziņas: Ekoskolu Rīcības dienās „Zīļuks” aicināja atteikties no vienreizlietojamās plastmasas un ne tikai

  15.11.2018.

  Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja vides kampaņa Latvijā, kurā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mainīt priekšstatus un paradumus veselākas vides vārdā. Šogad kampaņa notika no 29.oktobra līdz 4.novembrim un vienoja vairāk nekā 43 600 skolēnu un 5200 pedagogu. Šogad Rīcības dienas bija veltītas Vides izglītības fondam un arī Eiropas Savienībā īpaši svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam. Ievērojot, ka plastmasa ir arī būtisks Baltijas jūras piesārņojuma avots, kampaņas kopējā tēma ir “NĒ vienreizlietojamai plastmasai!”. Vairāk nekā 150 skolu ieplānoja aktivitātes visas nedēļas garumā. Arī Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde cītīgi gatavojās šim pasākumam. Grupās bērni pagatavoja plakātus ar aicinājumu samazināt plastmasas lietošanu ikdienā, devās ar tiem ielās un aicināja garāmgājējus pievērst uzmanību šai nopietnajai tēmai, aicinot uz dialogu par to, kā viņi rīkojas un vai mainīs savus paradumus. Otrā aktivitāte bija pārgājiens uz Stropu mežu, kur „Zīļuka” bērniem piebiedrojās Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, lai kopīgi izzinātu meža netīros noslēpumus un paveiktu zaļos darbus - izvietotu brīdinājuma zīmes „Nebūsim par cūkām, nepiesārņosim mežu!”. Nākošā zaļo darbu ideja bija uzdevums pedagogiem savām rokām pagatavot didaktiskās spēles no iepakojuma kartona un caur spēlēm mācīt bērniem izmantot iepakojuma materiālus otrreiz un noderīgiem mērķiem. Rīcības dienu laikā bērni caur pasakām, rotaļām, videofilmām, risinot problēmsituācijas, pilnveidoja savas zināšanas par atkritumu šķirošanu un vienreizējās plastmasas kaitīgo lomu pasaulē. Mēs domājam zaļi, darām zaļus darbus un aicinām arī citus pievienoties mums!