Arhīvs

 • Daiļlasītāju konkurss

  06.01.2014.

  Gaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu, 5.pirmsskolas izglītības iestādē notika ziemai, Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam veltīts ikgadējais „Daiļlasītāju konkurss”.

 • Iestāžu atbildīgajiem par VIIS

  Sakarā ar IZM vēstuli „Par izglītojamo skaita apstiprināšanu”, kurā pieprasīts līdz 16. janvārim nodrošināt iestāžu informācijas ievadi un apstiprināšanu VIIS sistēmā, iestāžu atbildīgajiem iestādēs jāaktualizē un jāapstiprina savas iestādes dati.

 • Gads ar putniem

  06.01.2014.

  Eiropas izaugsmes stratēģijā „Eiropa 2020” trīs no pieciem mērķiem ir ļoti cieši saistīti ar izglītību. Tie ir pedagogu nodarbinātības veicināšana, pētniecības, attīstības un inovāciju attīstīšana pedagoģijā, pedagogu izglītības līmeņa paaugstināšana.Sakarā ar to 2013./2014.mācību gadā Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi programmas eTwinning ietvaros iesaistījās Eiropas Savienības pedagoģiskajā projektā „Gads ar putniem”. Šajā projektā piedalās 44 bērnu pirmsskolas iestādes no 16 Eiropas Savienības valstīm.

 • Partnerība projektā par romu integrāciju

  28.12.2013.

  2013.gada nogalē Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde ar pilsētas domes pilnvarojumu un līdzfinansējumu noslēdza partnerības vienošanos par dalību projektā „Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam”. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finansu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas atbalstu (projekta līgums Nr. 2012.EEZ/PP/2/MAC/041/011).

 • Ar diplomiem – no angļu valodas olimpiādes!

  28.12.2013.

  13.decembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latgales reģiona 4.atklātā angļu valodas olimpiāde, kurā piedalījās 119 10.-12.klašu skolēni no 45 skolām. Daudzi no viņiem uzrādīja labus rezultātus, veicot valodas lietojuma, lasīšanas un klausīšanās prasmes uzdevumus, kuru sastādīšanā un olimpiādes organizēšanas darbos piedalījās Preiļu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Anna Verza, Anna Svile, Antra Gertmane un novadu apvienības angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nadežda Hļebņikova.

 • Sportiskām uzvarām bagātais decembris

  27.12.2013.

  Pēdējā I semestra dienā 20.decembrī Līvānos tika rīkotas Latgales reģiona skolēnu finālsacensības volejbolā 2000.-2001.g.dzimušajiem sportistiem. Mūsu pilsētu tajās pārstāvēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas meiteņu komanda (sporta skolotājs Ivars Caune) un Daugavpils 10.vidusskolas zēnu komanda (sporta skolotāja Anna Fokina).

 • Mazo sirsniņu lielie labie darbi

  20.12.2013.

  Labdarība - katra cilvēka pienākums, un tas, kas bieži pilda šo pienākumu, kad viņš saredz, ka viņa labās ieceres ir realizējušās dzīvē, beigu beigās nonāk pie patiesas mīlestības pret cilvēku, kuram viņš ir darījis labu.Kants