Arhīvs

 • Benvenuti al giovane jeb Esiet sveicināti, jaunieši!

  Š.g. jūlijā Daugavpilī AFS programmas ietvaros īsās krievu valodas un kultūras programmas apgūšanai ir ieradušies seši jaunieši no Itālijas. Dzīvojot vietējās ģimenēs, piecas meitenes un viens jaunietis apgūs krievu valodas pamatus, gūs priekšstatu par Daugavpils daudzkultūru vidi.

 • Bumbas sporta stundām Daugavpils vidusskolās

  Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde (VPIP) sāk īstenot projektu „Sporta spēļu inventārs 5 Daugavpils vidusskolām”, kura kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 2980. Projekts tiks finansēts gan no pašvaldības, gan no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) līdzekļiem, katrai no institūcijām sedzot 50% izmaksu saskaņā ar projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” nolikumu.

 • Sveiciens absolventiem!

  Būt kustībā vienmēr, būt ceļā, kas ved

  pret gudrības virsotņu laimi;

  būt debesīm, zvaigzni tumsā kas met,

  un izzināt kāro saimē!

  Mīļie absolventi!

  Pirms mēneša skolās skanēja pēdējie zvani, atgādinot, ka pavisam drīz sāksies eksāmenu laiks, un nu jau klāt ir vidusskolu izlaidumi.

 • Noskaidroti konkursa "Dzīvība kokā" rezultāti

  No 2013.gada 18.aprīļa līdz 15.maijam norisinājās zīmējumu un radošo darbu konkurss „Dzīvība kokā”, ko LIFE+ līdzfinansētā projekta "EREMITA MEADOWS" ietvaros organizēja Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts un Dabas aizsardzības pārvalde.

 • Daugavpils bibliotēkas aicina bērnus piedalīties programmā „Skaistā vasara bibliotēkā”

  Vasaras brīvlaikā Daugavpils bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties lasītveicināšanas programmā „Skaistā vasara bibliotēkā”. Programmas moto „Atnāc pats un aicini līdzi draugu!” Programmas mērķis – dot iespēju bērniem kopā ar draugiem interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku pilsētas bibliotēkās, lasot grāmatas, spēlējot spēles, skatoties filmas, kā arī piedaloties viktorīnās un konkursos.

 • Lai bērnu brīvais laiks būtu lietderīgs un saturīgs

  Daudzi Daugavpils bērni un jaunieši brīvo laiku pavada, izmantojot pilsētā pieejamos daudzveidīgos interešu izglītības piedāvājumus, kurus īsteno pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas.

 • Migrācija 21.gadsimtā – problēmas vai iespējas?

  Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas atbalstītās skolu sadarbības programmas „PASCH” ietvaros desmit Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi no 10.jūnija līdz 15.jūnijam viesojās grāfa Zodena reālskolā Fridrihshāfenā pie Bodenes ezera, lai kopā pētītu migrācijas izpausmes Latvijā un Vācijā.

 • Kāda būs jaunā centralizēto eksāmenu vērtēšanas sistēma

  Skolās noslēgumam tuvojas valsts pārbaudījuma darbi 12.klasēs – 20.jūnijā notiks pēdējais centralizētais eksāmens – fizikā. Kopš 2004.gada centralizētie eksāmeni ir galvenais atlases kritērijs, lai iestātos augstākās izglītības iestādēs, tāpēc ir svarīgi panākt, lai šis kritērijs būtu maksimāli objektīvs.