“Izcēlu ozolu plāniņa vidū…”

11.05.2018.

Sagaidot ļoti nozīmīgu 2018.gada notikumu – mūsu Latvijas simtgades jubileju, š.g. 10.maijā Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi pulcējās iestādes pagalmā uz ozola stādīšanas pasākumu. Šo ozoliņu mēs stādījām ar novēlējumu mūsu Dzimtenei būt stiprai un izturīgai kā ozols.
Ozols latviešu tautai ir tēvzemes mīlestības apliecinājums, Latvijas simbols. Mēs bieži dzirdam: „Stiprs kā ozols”, „Vīrs kā ozols”, „Stalts kā ozols”, jo no visiem kokiem ozols ir visizturīgākais un simbolizē vīrišķību, spēku un ilgu mūžu – ozols trīssimt gadu aug, trīssimt gadu briest, trīssimt gadu kalst. Bet ozola zīle ir gudrības un labklājības simbols. Ne velti par 2018. gada koku ir izvēlēts ozols.
Jau no seniem laikiem vislielākajos latviešu svētkos – vasaras saulgriežos – līgotāji vij ozolzaru vainagus un liek tos galvā Jānim, ar ozolzariem pušķo mājas, pajūgus un automašīnas. Vēl arvien ozola zaru vītnes ir rotājums ne tikai vasaras saulgriežos, bet arī ģimenes godos, valsts svētkos, Dziesmu svētkos, atklājot un iesvētot jaunas ēkas, tiltus un pieminekļus. Ozola lapa Latvijā ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju simbols. Mūsdienās ozola zari rotā Latvijas Republikas valsts ģerboni, firmu un organizāciju emblēmas.
Vecākās un sagatavošanas grupas bērni bija sagatavojuši tautasdziesmas par ozolu un skandināja tās, lai ozoliņš augtu un pieņemtos spēkā.
Arī triju kārtu jostu sējām, lai saulīte rotājas trejdeviņos spēka zaros. Un neizpalika arī rotaļa par bitītēm, jo tās bieži izvēlas savai dzīvesvietai ozolus.
Ozoliņi, ozoliņi,
Tava liela resnumiņa!
Tek bitīte trīs dieniņas,
Nevarēja aptecēt.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
12.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
S.Špandaruka
t.65427132