“PALDIES!” vieno pasauli

11.01.2018.

11.janvāris ir gada pieklājīgākais datums, kad svin Starptautisko „Paldies!” dienu. Šajā dienā būtu vēlams pateikt „paldies” tiem, kurus mīlam un cienām.
Daugavpils 10.vidusskolas Skolēnu parlaments nolēma atbalstīt ANO un UNESCO iniciatīvu un ierosināja ieviest jaunu tradīciju – iemācīties „Paldies!” vārdu dažādās pasaules tautu valodās, jo pateicība un labvēlība ir vispārcilvēciskas vērtības, kuras pārvar valstu, reliģiju, valodu un etnisko atšķirību barjeras.
11.janvārī skolēnus sagaidīja pārsteigums – vārds „Paldies!” rotāja skolas pakāpienus. Skolēni ar aizrautību pētīja jaunos vārdus, mēģināja tos pareizi izrunāt, mācījās no galvas, minēja valodu.
Skolēnu parlaments aicina biežāk teikt mīļo un tik svarīgo vārdiņu „PALDIES!”

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 10.vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā
Natālija Mihailova