„Viena valoda ir daba” - Latgales reģiona publiskās runas konkurss angļu valodā

05.03.2019.

2019.gada 1.martā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē notika Angļu valodas runātāju asociācijas publiskās runas konkursa pusfināls par tēmu "Nature is a common language" (Viena valoda ir daba).

Pusfinālā piedalījās 13 pusaudži no Daugavpils (Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 3. un 9.vidusskolas) un Latgales reģiona (Līvāniem, Špoģiem, Jēkabpils). Žūriju pārstāvēja Iveta Ivansone , Latvijas Angļu valodas runātāju asociācijas prezidente, Natalija Oševerova, ASV informācijas centra Daugavpilī vadītāja, un divi ASV Fulbraita programmas pasniedzēji: Lesli Markeviča (Leslie Markevitch) un Halid Šeiks (Khalid Sheikh).
Skolēnu runas ilgums bija 5 minūtes un pēc tam vēl bija jāatbild uz žūrijas un klausītāju jautājumiem. Asociācijas prezidente atzīmēja, ka skolēnu runas tika sagatavotas ļoti augstā līmenī. Pieci labākie skolēni pārstāvēs reģionu š.g. 6 aprīlī Rīgā Valsts finālā, kura uzvārētājs brauks uz Londonu, lai pārstāvētu Latviju pasaules turnīrā. Konkursa dalībnieki un uzvarētāji saņēma pārsteiguma balvas no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un grāmatas no ASV vēstniecības.

Šogad Valsts finālā piedalīsies skolēni, kuri ieguva godalgotas vietas pusfinālā:
1.vieta – Kristofers Buks (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, skolotāja Dace Seglēre) par runu „Our Only Planet”;
2.vieta – Samira Garajeva (Daugavpils 3.vidusskola, skolotāja Ilona Derjugina) par runu „Coming back to our roots”;
2.vieta – Alisa Turukova (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, skolotājs Sergejs Usevičs) par runu „Ocean: will we swm or drown?”;
3.vieta – Anna Samsonova (Daugavpils 3.vidusskola, skolotāja Ilona Derjugina) par runu ‘IndustryPerfectBody”;
Atzinība – Ieva Taraškeviča (Daugavpils 9.vidusskola, skolotāja Alīna Piscova) par runu „Language Learners”.

Novēlam mūsu skolēniem veiksi un godalgotas vietas finālā!

Informāciju sagatavoja:
Ilona Ustinova,
Daugavpils pilsētas angļu valodas un CLIL skolotāju
MA vadītāja, izglītības metodiķe