8.Daugavpils Zinātnes festivāls tuvojas!

 03.10.2013.

No 7. līdz 11.oktobrim norisināsies jau 8. Daugavpils Zinātnes festivāls, ko organizē Daugavpils Universitāte un Dabas izpētes un vides izglītības centrs.

Festivāla laikā ikviens interesents varēs iesaistīties dažādās interaktīvajās darbnīcās, konkursos, viktorīnās, lekcijās, spēlēs, diskusijās un citās aktivitātēs, kuras atklās zinātnes pasauli vienkāršā un visiem saprotamā veidā. Pasākuma ietvaros varēs aplūkot "Dzīvās gleznas", piedalīties keramikas meistardarbnīcā, noskaidrot, kādi ir neredzamie, bet nozīmīgie ūdens dzīvnieki, iesaistīties ģenētikas spēlē un uzzināt, kāds ir "virtuāla bērna" portrets, iepazīt zivju daudzveidību un arī izveidot savu zivi, pārliecināties, "vai esi gudrāks par pirmkursnieku", piedalīties dažādos ķīmijas eksperimentos un daudzās citās aktivitātēs. Visas nedēļas garumā darbosies "Zinātnes pilsētiņa", bet trešdien, 9. oktobrī, varēs apmeklēt universitātes atvērto durvju dienu "Students dzīvē un spārnos", kad varēs noskaidrot, kādas iemaņas ir nepieciešamas dažādu jomu speciālistiem, par kādu profesiju lietpratējiem var kļūt pēc universitātes absolvēšanas, kā arī to, kādas ir studiju un ārpusstudiju iespējas Daugavpils Universitātē. Visas aktivitātes 8. Daugavpils Zinātnes festivālā ir bez maksas. Festivāla atklāšana notiks pirmdien, 7. oktobrī, plkst. 11:00 Daugavpils Universitātes 2.stāva foajē (Vienības ielā 13).

Zinātnes festivāls ļauj iepazīt tuvāk zinātnes pasauli, pavērot, kā tā tiek izmantota mūsu ikdienas dzīvē, ražošanā un uzzināt jaunus un pārsteidzošus faktus par labi zināmām un ierastām lietām un procesiem. Tā mērķis ir vienkāršā, uzskatāmā un saprotamā veidā izglītot sabiedrību par aktuālām tēmām, skaidrot dažādas problēmsituācijas, informēt par jaunākajiem pētījumiem, vides aizsardzības, jaunāko tehnoloģiju, ražošanas īpatnību u.c. jautājumiem, kā arī rosināt jauniešus pievērsties zinātniskiem pētījumiem. Festivāla laikā ir paredzēti pasākumi dažādām sociāli ekonomiskajām grupām un mērķauditorijām (skolēniem, pašvaldību darbiniekiem, skolotājiem, studentiem u.c.)

Festivāla afiša zinatnesfestivalaafisa.pdf 

Festivāla programma zinatnesfestivalaprogramma.pdf

Papildu informācija:
Diāna Soldāne
8. Daugavpils Zinātnes festivāla koordinatore
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13-216
Tālr.: 28378679,
e-pasts: diana.soldane@du.lv
www.zinatnesfestivals.lv

Informāciju sagatavoja:
Vita Viļevko
Sabiedrisko attiecību menedžere
 t.: 29191170