9.septembris - Tēva diena!

07.09.2018.

Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā ASV, tur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. ASV tā pirmoreiz svinēta 1910. gada 19. jūnijā, bet 1966. gadā Tēva diena kļuva par valsts svētkiem. Gadsimta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu vietu pasaulē, tos svin visos kontinentos, neatkarīgi no ādas krāsas un reliģiskās pārliecības. Latvijā Tēva diena tiek svinēta septembra otrajā svētdienā.

Arī Daugavpils skolās un pirmsskolās par godu Tēva dienai tiek rīkoti dažādi pasākumi.
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā pasākuma laikā tēvi kopā ar saviem bērniem piedalīsies atraktīvos, sportiskos pasākumos, kuri notiks skolas sporta laukumā.
Šogad Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes bērni kopā ar pedagogiem nolēma aicināt ciemos TĒTUS uz kopīgiem svētkiem ar devīzi „Esi aktīvs!” 27.septembrī būs sporta svētku diena, kad tiks godināti mūsu mīļie, stiprie TĒTI. Bērni kopā ar tēviem sportos pēc piedāvāta sižeta, demonstrējot uzmanību, veiklību, koordināciju un citas prasmes. Pasākumā viesosies arī kāds pasaulē skaistākais, apķērīgākais un drosmīgākais varonis, kurš visiem iemācīs savas jautrās rotaļas un citas zinības.
Daugavpils 16.vidusskolas jaunāko klašu skolēni pastāstīs par savu tēti, vecākajās klasēs runās par tēva lomu ģimenē, tiks sagatavoti nelieli apsveikumi tēviem. Valodu stundās skolēni rakstīs nelielus stāstiņus, esejas; vizuālās mākslas stundās – zīmēs savu tēti. Labākie darbi tiks publicēti skolas avīzē.
Centra vidusskolā piedāvāta vesela programma: katrā klasē norisināsies TĒVA DIENAS radošās darbnīcas. Tiks gatavoti apsveikumi tētim, vectētiņam, krusttēvam, notiks klašu stundas par tēmām „Ar Tevi katrs mirklis ir zelta vērts”, „Mans mīļākais vectētiņš”, „Labākais tētis visā, visā Visumā”. Tiks rīkotas fotoizstādes „Ar tēti kopā”. Klases audzinātāji apsveiks skolēnu tēvus svētkos e-klasē.
Daugavpils 10 vidusskolā sākumskolas skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās piedalīsies meistardarbnīcās un noformēs izstādes „Ūsu parāde”, „Cepuru balle” un „Kaklasaišu karnevāls”. 1.klašu skolēnu tēvi uzaicināti aktīvi līdzdarboties atraktīvajā pasākumā „Esmu pirmklasnieks!”, 5.klašu skolēni vizuālās mākslas stundās izgatavos pastkartes „Es savam tētiņam”, bet 5.-6.klašu skolēnu tēvi uzaicināti kopā ar bērniem piedalīties Sporta dienas aktivitātēs Stropu estrādē. 4.klašu skolēni kopā ar tēviem Eiropas Sporta nedēļas ietvaros piedalīsies jautrajos startos „Dēli un tēvi”, bet 7.klašu skolēni ar tēviem – atjautības stafetēs „Dižais tētis”.
Daugavpils Saskaņas pamatskolā sākumskolas klasēs par godu Tēva dienai tradicionāli tiek rīkotas sportiskas aktivitātes stacijās. Visas stacijas bērns veic kopā ar tēti. Stacijās ir dažādas aktivitātes - piemēram, jāstrādā virtuvē ( mizo kartupeli, noskaidro kuram garākā miza), šķirotavā ( šķiro čiekurus, kastaņus, zīles), jācilā svara bumbas ( tēvi nes bērnus no viena objekta līdz otram objektam). Noslēgumā vienmēr uzvar draudzība un ir liels gandarījums par kopā pavadīto laiku. Pasākuma izskaņā bērni tētiem dāvina paštaisītas dāvaniņas.
Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestādē Tēva dienai tiek gatavotas apsveikuma kartiņas, dāvaniņas, zīmēti tētu portreti. Sagatavošanas grupā notiek sporta izprieca ar dažādām aktivitātēm, uz pasākumu ierodas arī kāds pasakas personāžs. Par dalību pasākumā tēti tiek apbalvoti ar medaļām.

Sveiciens visiem tētiem viņu svētkos!

Informāciju sagatavoja
Silvija Mickeviča
sadarbībā ar izglītības iestādēm.