Aicina uz Eiropas Valodu dienas pasākumiem!

17.09.2018.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi valodu jomā jau vienpadsmito gadu aicina pilsētas skolēnus un pedagogus piedalīties ikgadējos valodas svētkos – Eiropas Valodu dienas pasākumos. Šī diena tiek svinēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs 26.septembrī kopš 2001.gada, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei.
2018.gada Eiropas Valodu dienas pasākumu cikla sākumā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēni un pedagogi tiek aicināti iesaistīties radošā procesā: 2.- 4.klašu skolēni varēs piedalīties savu izveidoto galda spēļu konkursā, 5.- 6.klašu skolēni – valodu spēļu konkursā, bet 9.-12.klašu skolēniem piedāvāts uzrakstīt veltījuma dzejoļus vismaz 3 valodās, turpretī 7.-8.klašu skolēni varēja pārbaudīt savas valodu zināšanas multilingvālajā olimpiādē, kas notika17.septembrī. Valodu pedagogi dalīsies savā pieredzē metodisko izstrādņu konkursā. Visu konkursu laureātus varēs uzzināt Valodu dienas noslēguma pasākumā “Valodu karuselis”, kurš notiks 28.septembrī plkst.14.30 Daugavpils 13.vidusskolas aktu zālē (Valkas iela 4a).

Plašāka informācija un konkursu norises kārtība atrodama Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv , sadaļā Metodiskais darbs.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības satura nodaļas
izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos
Ilona Bohāne
t.65432102