Aicinām pirmsskolas pieteikties semināriem

Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties 2018. gada semināriem, lai sniegtu atbalstu, sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas semināros pirmsskolas izglītības iestādēm par latviešu valodas apguves metodiku un lietojumu laikā, kad notiek pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā.

Semināru vadītāji ir pirmsskolas izglītības speciālisti ar ilggadēju pieredzi pirmsskolas izglītības iestādēs un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē, kas piedāvā pieredzes apmaiņu par tēmām:

 • kā izmantot rotaļu un/vai drāmas metodes latviešu valodas apguvē pirmsskolas izglītības iestādē;
 • kā veidot latviešu valodai atbalstošu vidi pirmsskolas izglītības iestādē;
 • kā ikdienas saziņā lietot latviešu valodu pirmsskolas izglītības iestādē;
 • kā plānot latviešu valodas lietojumu pirmsskolas izglītības iestādes nodarbībās;
 • kā organizēt audzināšanas pasākumus latviešu kultūras izpratnes veidošanai, sociālajā un pilsoniskajā audzināšanā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • kā diferencēti apgūt latviešu valodu pirmsskolas izglītības iestādē;
 • kur meklēt un kā strādāt ar digitālajiem mācību materiāliem latviešu valodas apguvē pirmsskolas izglītības iestādē;
 • kā attīstīt latviešu valodas klausīšanās/lasīšanas/rakstīšanas un/vai runāšanas prasmi pirmsskolas izglītības iestādē;
 • kā plānot latviešu valodas apguvi pirmsskolas izglītības iestādē, ņemot vērā lingvistiski neviendabīgu vidi;
 • darbs ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē, lai veidotu ieinteresētu partnerību latviešu valodas apguvē;
 • pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu sadarbība ar latviešu valodas skolotāju;
 • latviešu valodas apguve un kompetenču pieeja pirmsskolas izglītības iestādē.

Pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs ilgst 4 nodarbības (1 nodarbība – 40 min.) vismaz 12 pedagogiem pirmsskolas izglītības iestādē vai pilsētas/novada izglītības pārvaldes telpās, atbilstoši iesniegtā pieteikuma tēmai.
Semināru vadītāji piedāvās pirms semināra pirmsskolas izglītības iestādēm izvēlēties piemērotu darba formu – diskusiju, sarunu, konkrētas situācijas analīzi, problēmjautājumu risināšanu, dalīšanos ar savu pieredzi latviešu valodas mācīšanas metodikā.

Sīkāka informācija www.valoda.lv