Aktīvās mācības Portugālē

29.07.2017.

Daugavpils 13.vidusskola turpina realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Daugavpils 13.vidusskolas personāla mobilitāte”, kura mērķis ir paaugstināt skolotāju profesionālās kompetences, kas ļautu veidot radoša un efektīva izglītības satura izstrādi mācību iestādē, kā arī veicinātu nepieciešamo spēju un prasmju apgūšanu skolēniem. 
No š.g.15.jūlija līdz 23.jūlijam Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja Jeļena Maskaļova apmeklēja kursus “Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environments” ("Darbības metodes motivācijas un kvalitātes uzlabošanai mācību vidē"), kuru norises vieta bija Lisabona Portugālē. Tā bija pēdējā mobilitāte Erasmus+ KA1 projektā “Daugavpils 13.vidusskolas personāla mobilitāte”. Kursus organizēja European Bridges Consulting no Somijas. Piedalījās skolotāji no 6 valstīm: Somijas, Igaunijas, Latvijas, Polijas, Slovēnijas un Grieķijas. Kursu programma bija ļoti intensīva, jo nodarbības notika no svētdienas līdz sestdienai un no rīta līdz vakaram. Apmācības tika organizētas darbnīcu formātā (mums nebija lekciju, tikai dažāda veida aktivitātes), tas nebija nogurdinoši. Visās aktivitātēs mēs piedalījāmies paši: tā bija gan orientēšanās parkā, gan teatrālas nodarbības. Mēs veidojām “kursu sargus” no papīra, palīdzējām partneriem pārvarēt šķēršļus, kad viņi neko neredzēja, mēs attēlojām savas izjūtas, veidojām savu sapņu pilsētu, diskutējām par sievietēm un vīriešiem. Mums bija iespēja demonstrēt savu pārliecību piedzīvojumu parkā un pie Atlantijas okeāna. Notika arī Eiropas maltītes ballīte, kurā dalībnieki nobaudīja dažādu valstu ēdienus. Sadziedāšanās pasākumā katrs dalībnieks dziedāja dziesmu savas valsts valodā. Kopā mūs vienoja dziesma, kura skanēja angļu valodā. Viens vakars tika veltīts arī portugāļu mūzikai. Pēdējā dienā mēs mācījāmies, kā sniegt pozitīvas atsauksmes cilvēkiem un prezentējām savu kursu vīziju.
Mobilitātes noslēgumā līdztekus Europass Mobility dokumentam projekta dalībnieki saņēma sertifikātus, kas apliecina iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi turpmākajā darbā.
Pieredzes apmaiņas projekts vērtējams kā lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un aprobēt jauniegūtās metodes, lai motivētu gan pedagogus, gan skolēnus sekmīgam darbam mūsu skolā un paplašinātu profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem, kā arī tas bija stimuls personīgai izaugsmei. Kursos gūto pieredzi un mācību materiālu veidošanas pamatprincipus es izmantošu savā darbā kā skolotājs un klases audzinātājs, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.
Pateicamies skolas direktorei A.Skutelei un projekta koordinatorei A.Guževai par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus!

Daugavpils 13.vidusskolas projektu „Daugavpils 13.vidusskolas personāla mobilitāte” (Līgums Nr. 2016 – 1 – LV01 – KA101 - 022499) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 13.vidusskolas
skolotāja
J.Maskaļova
tel. 29295867
maskaljova@inbox.lv