Ārijas Elksnes 90 gadu jubilejai veltītais konkurss “Paliec pie manis, laime!” Daugavpils 11.pamatskolā

07.02.2018.

Š.g. 6.februārī Daugavpils 11.pamatskolā notika pilsētas skolu 6.-8.klašu skolēnu konkurss, kas Latvijas simtgades ietvaros bija veltīts latviešu tautā iemīļotās dzejnieces Ā.Elksnes 90 gadu jubilejai.
Konkursa mērķis bija apzināt latviešu dzejnieces devumu Latvijas kultūrā, iedziļinoties viņas dzīves un dzejas aprisēs, kā arī atklāt katram savu Ā.Elksni.
Mīļš paldies skolām, kas rada iespēju piedalīties šajā konkursā – Daugavpils Krievu-vidusskolai licejam, 13.vidusskolai, 17.vidusskolai un 11.pamatskolai, kā arī Latgales bibliotēkas filiālei “Ceriņu bibliotēkai”!
Konkursantiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kuru gaitā dalībnieki varēja gan apliecināt savas zināšanas par Ā.Elksnes dzīvi un literāro darbību, gan radoši izpausties, iejūtoties dzejnieku lomā, gan dzirdēt pašas dzejnieces balsi, lasot savu dzeju, gan noklausīties dziesmas ar Ā.Elksnes vārdiem un atpazīt tās, gan vērtēt savu konkurentu dzejas priekšnesumus.
Vislielākais gandarījums bija par to, ka visi konkursa dalībnieki bija ļoti pozitīvi noskaņoti, smaidīja, jutās brīvi un aplaudēja viens otram.
Konkursa noslēgumā visas komandas ieguva kādu no godpilnām nominācijām, jo katra komanda atšķīrās ar kaut ko interesantu – ar teatralizētu dzejas interpretāciju, ar brīnišķīgi sacerētām dzejas rindām.
“Paliec pie manis, laime” – šis pasākuma moto, šķiet, pilnībā īstenojās vēlā 6.februāra pēcpusdienā, un labi bija sajust vēl kādas Ā.Elksnes dzejas rindas maģisko patiesību “Kā mizas raupjums ozolzaram šīs zemes gars man līdzi dots”.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 11.pamatskolas
latviešu valodas skolotāja
V.Stūrīte