Pirmsskolu ziņas: Attālinātās mācības pirmsskolā – impulss kompetenču pieejas īstenošanas un komunikācijas ar vecākiem pilnveidei

13.05.2020.

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mācības attālināti noritēja 4-7 gadus veciem bērniem, izmantojot WhatsApp lietotnes iespējas. Katru nedēļu bērniem tika piedāvāts „Nedēļas izaicinājums” – kompleksi uzdevumi, kuri virzīja bērnus uz pirmsskolas programmā noteikto sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. Bērni nedēļas laikā pildīja uzdevumus sev tīkamā tempā un secībā, un vecāki ar lepnumu sūtīja atpakaļ foto – un video – pārskatus par bērnu paveikto. Esam gandarīti par saņemto atgriezenisko saiti, bērnu radošo aktivitāti un vecāku pozitīvo komunikāciju šajā neparastajā laikā!
Attālinātās mācības pavēra bērniem iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, pildīt uzdevumus neierastā vidē, piemēram, mežā, laukos, ezermalā, kā arī radoši izmantot parocīgus resursus. Īpaši lielu uzmanību skolotājas pievērsa tam, lai bērni varētu pildīt visus uzdevumus patstāvīgi, atbilstoši savām spējām. Bērni, izpildot uzdevumus, veica praktiskos darbus, pētīja apkārtējās vides objektus, radoši izpaudās un apguva dzīvei un turpmākajam mācību procesam nepieciešamās sadzīves prasmes.
Vecāki šajā laika posmā aktīvi izmantoja iespēju saņemt skolotāja logopēda individuālās konsultācijas un regulāri palīdzēja saviem bērniem pildīt uzdotos uzdevumus.
Priecē arī tas, ka vecāki vērīgi sekoja informācijai iestādes mājaslapā un atbalstīja savus bērnus piedalīties dažādu organizāciju rīkotajos konkursos.
Par lielāko izaicinājumu pirmsskolas skolotājas uzskata tādu kompleksu uzdevumu izveidi, kas radītu interesi un vēlmi tos pildīt, kā arī skaidras, konsekventas un ļoti pozitīvas atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Ar skumjām viņas atzīst, ka ar dažiem mazāk aktīvajiem vecākiem skolotājām nācās komunicēt individuāli, mudinot, piedāvājot atbalstu un alternatīvus uzdevumus.
Pirmsskolas pedagogi pauž pārliecību, ka šajā laikā gūtā pieredze lieti noderēs viņiem arī turpmāk: gan sadarbībā ar vecākiem apgūtā mācību satura nostiprināšanā, gan individuālā atbalsta sniegšanā ilgi slimojošiem bērniem, gan uz kompetencēm balstītā mācību satura apguves plānošanā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece Janīna Smuļko, tālr.65429878