Skolu ziņas: Award programma Daugavpils jauniešiem

22.03.2019.

Daugavpils 12.vidusskolas deviņi 9.klases izglītojamie (V.Pavlova, H.Soms, V.Soms, B.Bērziņa, L.Kalinka, L.Stašanova, A.Blinovs, V.Plisko, S.Gerasimova) šogad turpina darboties izaugsmes programmas Award sudraba līmenī.
Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award ir paredzēta tiem, kuri ir gatavi izaicināt paši sevi un mesties piedzīvojumā, pārvarēt dažādas grūtības un piedzīvot brīžus, kas pozitīvi ietekmēs nākotni.
Programmas ietvaros ir jāievēro patstāvīgi izstrādāta individuālā programma, kura sastāv no četrām jomām. Sudraba līmeni veido šādas jomas, kuru aktivitātēm jāvelta vismaz 60 min nedēļā:
•    fiziskā aktivitāte;
•    jauna prasme;
•    brīvprātīgais darbs;
•    piedzīvojumu ceļojums.
Pildot savu individuālo programmu, regulāri jānovērtē savs veikums, kas jāanalizē kopā ar jomas treneri. Sasniegumu grāmatā konkrētās jomas treneris atzīmē būtiskākos sasniegumus. Līdztekus individuālās programmas izpildei ir iespēja piedalīties sadraudzības pasākumos, nometnēs un citos Award pasākumos gan Latvijā, gan ārzemēs.
Dažu awardiešu, 2018.gada bronzas līmeņa ieguvēju un 2019.gada sudraba programmas īstenotāju, atziņas. Viktorija Pavlova stāsta: „Brīvprātīgo darbu izvēlējos veikt veco ļaužu mājā. Es lasu viņiem skaļi priekšā grāmatas, žurnālus. Dažreiz runājam par viņu mazmeitām un mazdēliem. Kur viņi dzīvo? Kur mācās un strādā? Ļoti svarīgi, lai kāds uzklausa vecu cilvēku.” Turpretī Līgas Stašanovas pieredze ir šāda: „Dažas mūsu grupas meitenes brīvprātīgajā darbā izvēlējās atbalstīt pirmsskolas izglītības pedagogus un auklītes, jo apbrīno to, cik ļoti šis darbs ir interesants un vienlaikus grūts! Man ir iespēja rīkot nelielas aktivitātes un spēles pastaigas laikā.” Haralds Soms min, ka viņa „vecuma jaunieši pārsvarā izvēlas tādus sporta veidus kā futbols, basketbols. Šogad plānoju vairāk laika veltīt šaha spēlei, ko izvēlējos attīstīt tāpēc, lai attīstītu loģiskā domāšanu, kā arī ceru, ka tā man palīdzēs valsts pārbaudes darbos“. Barbara Bērziņa atzīst, ka viņai „nebija ne jausmas, ko vēlos darīt brīvprātīgajā darbā sudraba līmenī. Vienu dienu satiku kaimiņu zēnu, kuram ir mājas apmācība. Domāju, ka tieši šajā vecumā ir svarīgi, lai ar tevi kāds draudzējas. Bērniem ar speciālajām vajadzībām tā ir liela problēma. Es ar kaimiņu zēnu katru ceturtdienu eju uz kino vai pastaigāties.” Lūk, tādi ir awardieši!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12.vidusskolas izglītojamo Award izaugsmes programmas vadītāja Ilona Kokina un 9.klases audzinātāja Irēna Puncule