Bērnu tautas deju festivāls "LATVJU BĒRNI DANCI VEDA"

01.03.2018.

Vairāk nekā 5000 Latvijas skolu dejotāji kopā ar saviem vadītājiem un skolotājiem sabrauks Daugavpilī uz bērnu tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda”, tā turpinot dejošanas tradīcijas, kas stiprina Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku ilgtspējīgo pastāvēšanu Latvijā.

LatvjuBerniDanciVeda.pdf