Brīnumus Latvijā rodot…

10.07.2013.

   Daugavpils lietišķo sieviešu kluba „OLIVIA” dāmas sadarbībā ar Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājām un projekta vadītāju Andželu Zubkovsku  bija sagādājušas lielisku dāvanu 40 dažādos Latvijas novados dzīvojošu un arī uz ārvalstīm no dzimtenes izbraukušu ģimeņu bērniem. Tika realizēts projekts „Mana DZIMTENE LATVIJA ir BRĪNUMU pilna" (SIF Nr. LV.2013/SP/07/04), organizējot 10 dienu bērnu nometni. Projekta mērķis  bija no Latvijas kopā ar ģimenēm emigrējušo bērnu un jauniešu iesaistīšana latviešu valodas, kultūras, tradīciju iepazīšanā, kā arī  nacionālās identitātes stiprināšanā, draudzīgu attiecību izveidošanā ar vienaudžiem Latvijā un piederības apziņas veicināšanā latviskajai kultūrtelpai, kas motivētu kādreiz atgriezties Latvijā. Projekta aktivitātes notika Latvijā, pirmās četras dienas veltot ekskursijai pa Latviju, iepazīstot ievērojamas vietas un atklājot sev brīnumiem pilno Latviju. Ceļojuma laikā dalībnieki apmeklēja  vairākas pilsētas, uzzināja un ieraudzīja, ar ko viņu dzimtene ir unikāla. Bērni varēja apbrīnot greznās pilis, apmeklēt muzejus, traukties pa rodeļu trasi, atpūsties pie jūras. Turpmākās 6 dienas bērni pavadīja Daugavpils novada viesu namā „Kurcums”, kur viņi iesaistījās radošajās darbnīcās. Projekta rezultātā bērni uzlaboja latviešu valodas prasmes, apmeklēja interesantus objektus visos Latvijas novados, iepazina mūsdienu latviešu bērnu autora Ērika Kūļa darbus, kuros īpaši tiek godātas ģimenes vērtības un dzimtenes mīlestība. Bērni iepazina Latvijas nacionālos simbolus, dabu, aizsargājamos augus un dzīvniekus, ieguva jaunus draugus. Katrs projekta dalībnieks  izveidoja dienasgrāmatu par nometnes laikā piedzīvoto un izjusto, sakrāja savu Latvijas dārgumu lādīti, ko paturēs sev un savai ģimenei kā simbolisku piemiņu par Latviju.  Bērniem un arī projekta realizētājām šīs desmit dienas patiešām bija LATVIJAS dabas BRĪNUMU  piesātinātas un laimīgas.

Projekts "Mana DZIMTENE LATVIJA ir BRĪNUMU pilna", Nr. LV.2013/SP/07/04, ir sagatavots ar SIF finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA".

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Saskaņas pamatskolas
direktores vietniece izglītības jomās,
projekta vadītāja
Andžela Zubkovska