Brīvprātīgo skolu tīkla pārstāvji viesojas Daugavpils 12.vidusskolā

12.06.2018.

Š.g. 6.jūnijā Daugavpils 12.vidusskolā notika kursi “Mācību un audzināšanas process caur vērtību izpratni” Brīvprātīgo skolu tīkla skolām. Kursi tika organizēti sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae””. 
Par caurviju prasmēm mācību un audzināšanas procesā savu skatījumu pauda, prezentēja savu pieredzi, kā arī mudināja kursu dalībniekus aktīvi darboties biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” lektore, Brocēnu vidusskolas vēstures skolotāja Laura Miķelsone.
Kursu 2.daļā savā pieredzē dalījās Daugavpils 12.vidusskolas skolotāji: par programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” īstenošanu skolā – sociālā pedagoģe I.Bogatā, direktora vietniece izglītības jomā L.Vasiļjeva, sākumskolas skolotāja S.Paule, par vides izglītību – Ekoskolas koordinatores I.Soma, S.Rutkovska, angļu valodas skolotāja, Erasmus projektu kontaktpersona A.Ozoliņa, par vērtību aktualizāciju caur mācību procesu (humānā pedagoģija, skolotāju sadarbība, vadot stundas) – direktora vietniece izglītības jomā I.Baltace, matemātikas skolotāja I.Siņavska, par pilsoniskumu, līdzdalību – direktora vietniece izglītības jomā S.Kotova, sākumskolas skolotāja S.Zahare, vēstures skolotāja S.Gabrāne.
Apzināties emocijas, pārdzīvojumus, ieklausīties sevī caur ķermeņa valodu kursu dalībniekiem palīdzēja psiholoģe Linda Vingre.
8.b klases audzinātāja, matemātikas skolotāja I.Puncule iepazīstināja ar integrēto klases stundu ciklu par tikumiem, kura gaitā klases stundu saturs tiek atklāts caur mūzikas priekšmetu. Savukārt mājturības un vizuālās mākslas skolotāja S.Šaršūne stāstīja par latviskās dzīvesziņas, kultūras mantojuma, tradīciju un to saglabāšanu mācību un audzināšanas procesā, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās.
Paldies atsaucīgajām kolēģēm no Vecpiebalgas vidusskolas, Taurenes pamatskolas, Straupes pamatskolas, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Jaunjelgavas vidusskolas par viesošanos mūsu skolā un sirsnīgajām un pozitīvajām atsauksmēm! Pateicamies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par atbalstu kursu organizēšanā!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12.vidusskolas
direktora vietniece
Signe Kotova