Būt dāsnam – tas ir skolotāja dzīvesveids

 03.10.2013.

Skolotājs – cilvēks, kas stingri un stabili stāv uz Zemes, smeļoties no tās spēku katrai dienai, bet Saule ir tā, kuras gaisma rāda ceļu gan pašam, gan viņa audzēkņiem. Skolotāja misiju – katru rītu būt savā vietā un sniegt zināšanu gaismu. Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde šogad oktobrī rīko pasākumu ciklu „No skolotāja – skolotājam”, piedāvājot Daugavpils Kultūras pilī apskatīt pilsētas pedagogu vaļasprieku darbu izstādi un apmeklēt svinīgo pasākumu, kā arī aicinot skolotājus uz savu kolēģu hobiju apgūšanas meistarklasēm. Pasākumu cikls „No skolotāja – skolotājam” tika veidots, lai  uzsvērtu un atklātu, cik daudz un nesavtīgi pedagogi dalās savās zināšanās un prasmēs. Skolotājs ir dāsns – klasē savas zināšanas viņš sniedz bērniem, viņu vecākiem, skolā, pilsētā un valstī – kolēģiem. 2.oktobrī zināšanu gaismas nesēji – Daugavpils pilsētas vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi – pulcējās Daugavpils Kultūras pils zālē, lai, sagaidot Starptautisko skolotāju dienu, godinātu savus kolēģus un priecātos par viņu sagatavotajiem priekšnesumiem. Pasākuma ievadā visus klātesošos sveica Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis, bet pasākuma gaitā savus vēlējumus skolotājiem izteica Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore Inese Kokina, Daugavpils pilsētas domes videosižetā pilsētnieki atklāja savas domas par labu skolotāju, apsveikuma vārdus visiem klātesošajiem veltīja arī Daugavpils pilsētas pensionēto skolotāju kluba „Sudraba ābele” pārstāvji. Pasākumā tika godinātas skolas, kuras Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem ir iekļuvušas valsts labāko skolu divdesmitniekā. Mums ir pamats būt lepniem, jo ģimnāziju grupā kopvērtējumā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ir 17.vietā, bet Daugavpils Valsts ģimnāzija ir ieņēmusi 10.vietu. Visaugstāk ir izdevies pakāpties Daugavpils Krievu vidusskolai – licejam, kuram pilsētu vidusskolu grupā ir 1.vieta. Pasākumā svinīgi pilsētas pedagogu saimē tika uzņemts 21 pedagogs, kura profesionālās prasmes apliecinošs augstākās izglītības dokuments izsniegts 2013.gadā. Jau otro gadu izglītības iestādes tika aicinātas pieteikt konkursam „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs” tos pedagogus, kuru darba stāžs ir no viena līdz pieciem gadiem. Konkursa „Swedbank jaunais Daugavpils skolotājs 2013” Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes veicināšanas balvu saņēma Daugavpils Rugeļu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Santa Šicāne,  Swedbank dāvanu kartes 100 Ls vērtībā ieguva Daugavpils Krievu liceja – vidusskolas latviešu valodas skolotāja Anastasija Seņkova un Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Viktorija Jakubovska, bet galvenā balva – portatīvais dators no „Swedbank” – nokļuva Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Natālijas Fadejevas rokās. No skolotāja – skolotājam – arī tāds var būt zināšanu ceļš. Izvērtējot 2012./2013.mācību gadā paveikto, izglītības iestādes un pedagogu metodiskās apvienības apbalvošanai ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Goda rakstu ieteica 211 skolotājus, kuri savu pieredzi popularizējuši pilsētā, valstī un ārpus tās. Mums ir patiess lepnums par šiem skolotājiem un prieks par viņu kolēģiem, kuri tik augstu novērtējuši paveikto! Visi 211 pedagogi tiks sumināti svinīgos pasākumos savās izglītības iestādēs, bet uz Daugavpils Kultūras pils skatuves saņemt Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka J.Dukšinska pasniegtos Goda rakstus un pārsteiguma dāvanas tika aicināts viens skolotājs no katras metodiskās apvienības – pavisam 34 pedagogi. Moto „No skolotāja – skolotājam” tika ievērots, arī veidojot koncerta programmu. Jau Kultūras pils foajē viesus muzikāli sagaidīja Daugavpils 13.vidusskolas diksilends Arnolda Grīnberta vadībā, bet uz skatuves pasākuma dalībnieki ar sajūsmu un aplausiem uzņēma Veras Grīnbertes vadītā kolektīva,  13.vidusskolas skolotājas Alisas Ciburevkinas,  30.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Svetlanas Makejevas, Krievu vidusskolas – liceja skolotāju ansambļa „Kaprise”, 16.vidusskolas skolotāju Silvijas Juhņevičas un Veronikas Saveļjevas, 12.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju, 3.vidusskolas skolotāju seksteta „Kopā drošāk”, 13.vidusskolas skolotāju trio „Russkaja pesņa”, Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas “Kredo” skolotāju izpildītās dziesmas. Ar deju priekšnesumiem  klātesošos pārsteidza 12.vidusskolas skolotājas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotājs Andžejs Začiņajevs un Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” skolotāji Leonīds Tihonovs un Tamāra Šušunova. Mūsu pedagogu lielākā daļa par savu sauc Daugavpils Universitāti, kuras studentes Lidija Breska, Madara Ivane, Jevgenija Cimbale, koncertmeistars Eduards Zariņš un pasniedzējs Sergejs Bratusevs arī dāvāja visiem muzikālus sveicienus. Svētku pasākums ir izskanējis, turpinās ikdienas darbs skolās un klasēs. Ir tik brīnišķīgi, ka mūsu skolās strādā profesionāli zinoši un talantīgi skolotāji, ar kuriem mēs varam lepoties! Lai radošā dzirksts ir klāt katrā veicamajā darbā!

kamēr es stāvu dzīvības aplī
tikmēr manī zied gaisma
un es mācos noglāstīt pasauli
līdzeni
silti un
skaisti
(M.Laukmane)

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434