COMENIUS projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” realizācija Daugavpilī

11.02.2015.

No š.g. 4.februāra līdz 6.februārim Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzņēma Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” dalībvalstis no Zviedrijas, Anglijas, Kipras, Spānijas, Islandes un Beļģijas. Projekta partneri dalījās savā pieredzē otrreizējo materiālu izmantošanā un ilgtspējīgās domāšanas attīstībā.Projekta materiāls tiek ievietots sociālajos tīklos, par tā saturu atbild izdevēji, un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt projekta partnerus ar Latvijas kultūru, ar Latvijas izglītības sistēmu, ar iekļaujošās izglītības iespējām, ar darba pieredzi ilgtspējīgās attīstības veicināšanā un ekoloģisko audzināšanu. Ar Latvijas un Daugavpils pilsētas izglītības sistēmu un procesu iepazīstināja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki.
Gatavojoties šim pasākumam, tika ieguldīts milzīgs darbs. Gribas atzīmēt spilgtākās aktivitātes un pasākumus kopā ar bērniem. Katrā grupā pedagogi iesaistīja bērnus dažādās darbībās, kas tika balstītas uz materiālu otrreizējo izmantošanu. Grupās tika izveidoti atkritumu konteineri papīra un plastmasas izstrādājumiem, kuros bērni mācījās šķirot atkritumus, kā arī turpinājās darbs ilgspējīgas domāšanas attīstībā. Katrā grupā tika izveidoti dabas centri ar pašu stādītiem dārzeņiem un vāzēs ieliktiem koku zariem, un vērojot dārzeņu augšanu un zaru plaukšanu, bērni mācījās pierakstīt novērotos rezultātus tabulās un novērojumu kalendāros. Protams, neizpalika arī bērnu radošās darbnīcas, kurās no dažādiem materiāliem tika izveidoti skaisti un neparasti darbiņi dažādās tehnikās. Iestādē tika organizēti pasākumi, kā rezultātā bērni ne tikai tika iepazīstināti ar ekoloģiskām tēmām, bet arī praktiski darbojās. Kā viens no aizraujošākajiem pasākumiem bija „Bērnu modes skate”, kur ikviens bērns iejutās modeļa lomā, prezentējot savus tērpus un atribūtus, kurus izveidoja vecāki no otrreiz lietojamajiem materiāliem. Savukārt, tematiskajās nodarbībās „Papīra pārstrādes ceļš” latviešu valodas skolotāja A.Laurena vecākās grupas bērnus iepazīstināja ar papīra šķirošanas būtību, kā arī ar to, kā top jauns papīrs un kur to var izmantot. Grupas „Varavīksne” skolotājas I.Seļska un V.Dmitrijeva iesaistīja bērnus papīra pārstrādes procesā, kā rezultātā no pārstrādātām papīra olu kastēm tapa jaunas papīra medaļas, kas tika uzdāvinātas katrai grupai par dalību modes skatē. Tā bija iespēja arī veidot vāzes, puķes un putniņus no pārstrādātā papīra, krāsot to un izmantot kā rotājumu. Pedagoģes G.Romanceviča, I.Puķe un I.Grigorjeva sagatavoja pasākumu „Es – dabas draugs”, kur bērni devās aizraujošā piedzīvojumā par vides sakopšanu un šķirošanas nozīmi. Grupas „Pasaciņa” čaklie bērni kopā ar skolotājām S.Šņepsti un E.Nihnidoviču nokļuva pasakā par bitēm, kur tika veidotas paštaisītas vaska sveces. Jaunākās grupas „Pīlīte” skolotājas A.Kolosova un T.Veļičko kopā ar bērniem organizēja labdarības akciju „Pabarosim putniņus kopā un saudzēsim dabu”, kur tika iesaistīti grupas vecāki. Šo akciju atbalstīja arī pārējās grupas. Skolotājas M.Čaplinskas vadībā sagatavošanas grupas „Bitīte” bērnu darba rezultātā tika izveidoti informatīvie stendi par šķirošanu, pārstrādi, kā arī netradicionālais dabas centrs, izmantojot otrreizējo un dabas materiālu. Gribas atzīmēt, ka mūsu iestādē liels darbs ir paveikts, pedagogiem pašrocīgi veidojot metodiskos līdzekļus no dažādiem materiāliem.
Projekta dalībvalstu uzņemšana Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika balstīta, pirmkārt, uz pieredzes materiāla popularizēšanu un, otrkārt, uz latviešu tautas kultūras izzināšanu. Iestādes bērni un pedagogi, tērpušies tautu tērpos, uzņēma Comenius projekta partnervalstis ar skaistām latviešu tautas dziesmām un dejām. Ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar pedagogu darba pieredzi. Vizītes laikā ārzemju ciemiņi tika iepazīstināti ar Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes darba pieredzi. Bija organizēti pasākumi Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada tūrisma objektu apskatei.
Ikvienam pasākuma dalībniekam tika dāvināts viens no latviešu tautas dārgumiem – adīti dūraiņi, bet jau maija sākumā mēs dosimies pieredzes apmaiņā uz Kipru.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene