Comenius projekta dalībnieku vizīte Čehijas pilsētā Kromeržižā

 27.10.2013.          

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta„Kultūras un dzīvessvarīgas vērtības multikultūras skolās” („Kulturelle und lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) Daugavpils 3. vidusskolas un Daugavpils Profesionālās vidusskolas skolotāju un skolēnu darba grupa ir atgriezusies no Čehijas pilsētas Kromeržižas, kur tikās ar projekta partnerskolu – Čehijas Kromeržižas pilsētas ģimnāzijas un Polijas Bidgoščas pilsētas R.Šūmaņa vārdā nosauktās ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem.
Vizītes laikā notika partnerskolu dalībnieku iepazīšanās, darba plāna saskaņošana, iepazīšanās ar skolu, projekta dalībniekus skolā sveica ģimnāzijas direktore un administrācijas pārstāvji, skolas jauniešu koris. Projekta dalībniekus sirsnīgi uzņēma Kromeržižas pilsētas rātē, kur iepazīstināja ar pilsētas vēsturi un mūsdienu dzīvi, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Darba grupās tika izstrādāti jautājumi anketai par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī tika izstrādāta projekta internetlappuse.
Čehu partneri bija viesmīlīgi, sirsnīgi un jauki. Katra diena bija piesātināta gan ar projekta aktivitātēm ģimnāzijā, gan dalībniekus iepazīstināja ar Kromeržižas pilsētu, tās ievērojamākajām un nozīmīgākajām vietām. Pilsētā atrodas viena no skaistākajām un greznākajām Viduseiropas arhibīskapa pilīm, ekskursiju šajā pilī vācu valodā vadīja partnerskolas skolēni. Pie pils ir skaists angļu dārzs, kur siltajos vakaros mēs labprāt pastaigājāmies un priecājāmies par neparastajiem augiem un dažādiem dzīvniekiem.
Partnerskolu dalībnieki apmeklēja apgabala centru Zļinu, kas ir reģiona rūpniecības un kultūras centrs, ar autobusu uzbrauca Gastinas kalnos, kur tatāru kara laikā izglābās vietējie iedzīvotāji, un šim notikumam par godu ir uzcelta katedrāle, kurā projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties Svētajā misē un iet Krusta ceļu.
Brauciena laikā bija brīnīšķīga iespēja iepazīties ar projekta partneriem, iespēja pilnveidot vācu un angļu valodas zināšanas, mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes, iepazīties ar Čehijas Morāvijas reģiona krāšņo dabu, veicināt sadarbību starp skolām Eiropā.
Martā projekta partnerskolu dalībniekus uzņemsim mūsu pilsētā un minētajās pilsētas skolās.

Informāciju sagatavoja:
projekta koordinatore
Jelena Sardiko
mob.t. 29376898
e-pasts: sardiko@inbox.lv