Daugavpilī īsteno karjeras izglītības atbalsta aktivitātes

07.07.2017.

Š.g. aprīlis, maijs un jūnijs Daugavpils vispārizglītojošo skolu skolēniem bija spraigs laiks ne tikai mācību, bet arī piedāvāto karjeras izglītības pasākumu ziņā, jo tika uzsākts īstenot ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieplānotās aktivitātes.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts un pašvaldības dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.
Projekta ietvaros aprīļa nogalē Daugavpils 10.vidusskolā tika organizēts pasākums “RTU lekcijas-meistarklases”, kurā pilsētas izglītības iestāžu vidusskolēniem bija iespēja apmeklēt 8 lekcijas un 6 meistarklases – izzinot gan inovācijas arhitektūrā un elektronikā, gan iepazīstot bioekonomiku, gan uzzinot ķīmijas tehnoloģijas mūsdienās. Savas prasmes un spējas skolēni demonstrēja, maketējot tiltu modeļus, veidojot elektronisko kubu, piedaloties biznesa simulācijas spēlē “Open for business”. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu.
Vēl arvien pilsētā aktuāla ir mediķa profesija, tādēļ sadarbībā ar Daugavpils Medicīnas koledžu tika organizētas praktiskās darbnīcas “Tavas iespējas medicīnas nozarē”. Darbnīcās skolēni guva praktiskas zināšanas un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, priekšstatu par medicīnas māsas un ārsta palīga profesijām. Noslēgumā skolēniem bija unikāla iespēja iepazīties un uzzināt, ko nozīmē būt par dakteri klaunu, kur un kā var iegūt šo specifisko profesiju. Darbnīcas apmeklēja vairāk nekā 80 izglītojamo.
Tā kā profesionāļu trūkst arī tādās jomās kā zemes mērniecībā, mežsaimniecībā, tad Daugavpils izglītības iestāžu skolēniem tika organizēta mācību ekskursija uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kur bija iespēja iepazīties ar augstskolas mācību vidi un studiju iespējām, padarboties praktiski – veidojot savus ekoloģiskos ciemus, tādējādi izprotot ainavu arhitekta profesiju, kā arī izzināt mežu apsaimniekošanas saikni ar klimatiskajām pārmaiņām.
Lai iedvesmotos un gūtu pieredzi, skolēni tika aicināti uz pasākumu ”Veiksmīgas karjeras veidošanas pamatprincipi ” – Iedvesmas stundām, lai tiktos ar Latvijā atpazīstamiem cilvēkiem, kuri varētu pastāstīt par dzīve sasniegto, kā arī atklāt, kas to veicinājis un sekmējis. Skolēniem bija iespēja diskutēt un uzdot jautājumus mūziķiem Dinārai Rudānei, Gatim Irbem (Gacho), Arstarulsmirus Arsujumfus (Gustavo), Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentei, olimpietei Inetai Radēvičai, prāvestam Andrim Ševelam. Kopā šajos pasākumos piedalījās vairāk nekā 300 skolēnu no Daugavpils izglītības iestādēm. Šie pasākumi notika Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils 3.vidusskolā, Daugavpils 12.vidusskolā un Daugavpils 15.vidusskolā.
Plaša karjeras izvēles jomu izzināšana tika piedāvāta izstādes “Izglītības iespējas 2017” ietvaros, ko organizēja LTRK. Skolēniem bija iespēja apmeklēt meistarklases “Mans profesionālais kods. Talanti un stiprās puses profesiju izvēlē”. Četru dažādu nodarbību/meistarklašu laikā skolēni veica izpētes testus un apzinājās savu karjeras virziena piemērotību, motivācijas nodarbības laikā izzināja ātrlasīšanas un valodu apmācības ietekmi uz nākotnes karjeras izvēli, uzzināja informāciju par nākotnes pieprasītākajām profesijām.
Jūnijā mazāko klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt nometni “Mazie pētnieki”, kuras laikā bērni pabija gan Latgales zoodārzā, gan veterinārajā klīnikā, gan Daugavpils Universitātes dabaszinātņu laboratorijās, iepazīstot un izzinot dažādu profesiju jomas šajās iestādēs, kā arī vērojot un uzzinot, ko dara iestādē strādājošie speciālisti. Vasaras vidū vēl plānotas divas aktivitātes – nometne “Kino pasaulē”, kurā 4.–6.klašu skolēniem būs iespēja iepazīt kino un multimediju jomu, kā arī praktiski darboties, veidojot savas filmas. Otra aktivitāte – pasākums vidusskolas skolēniem “Brīvprātīgais darbs – viena no karjeras attīstības iespējām”, kura laikā būs iespēja uzzināt informāciju par brīvprātīgo darbu, pilnveidot savas līderības un sadarbības prasmes, praktiski gatavojoties un īstenojot labdarības akciju.
Arī nākamajā mācību gadā projekta ietvaros tiks plānoti un organizēti dažādi pasākumi karjeras attīstības atbalstam, karjeras izglītības iespēju izzināšanai.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības atbalsta nodaļas
pedagoģe karjeras konsultante
Santa Čeirāne
t.65407437