Daugavpilī notika diskusija par emigrāciju un tās izaicinājumiem.

25.09.2018.

19. septembrī kafejnīcā "Ezītis Miglā" notika diskusija, kuras mērķis bija noteikt, kas jādara, lai apturētu iedzīvotāju vienvirziena plūsmu no Daugavpils un citiem Latvijas reģioniem uz Rīgu un ārzemēm.

Diskusijā piedalījās sociāli aktīvi un zinoši speciālisti no dažādām jomām: Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes prodekāns un lektors Dmitrijs Olehnovičs, Latgales uzņēmējdarbības centra Reģionālās reemigrācijas projekta koordinatore Astrīda Leščinska, uzņēmējs, kurš nodarbojas ar attīstošo bērnu mēbeļu ražošanu „Timeberoom” Viktors Galers, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga.

Visi eksperti bija vienoti domās par to, ka emigrācijas problēma pastāv. Jaunieši aizbrauc gan uz galvaspilsētu, gan uz ārzemēm. Gunita Vanaga uzskata, ka jaunieši galvenokārt aizbrauc uz citām pilsētām un valstīm mācīties un veidot savu karjeru. Dmitrijs Olehnovičs uzskata, ka galvenie aizbraukšanas cēloņi ir tas, ka pastāv mīts par to, ka citur ir labāk, bet nedomā par to, ka tur ir arī grūtāk un gandrīz nav iespējams ieņemt augstus amatus. Galvenā problēma, ka aizbrauc talantīgi cilvēki, un tas ir pats bēdīgākais.

Diskusija aizskāra jautājumu arī par algām. Viktors Galers uzskata, ka algas izmērs nav tik būtisks, galvenais, ko iedzīvotāji var atļauties par iegūtiem līdzekļiem. Gunita Vanaga, pamatojoties uz savu pieredzi, uzsvēra, ka jaunieši bieži vēlas savas karjeras izveides sākumā uzreiz ieņemt vadītāju amatus ar lielām algām. Kaut gan karjeru jāveido pakāpeniski. Astrīda Leščinska atbildot uz jautājumiem stāstīja, ka Latvijā jau tagad 60% no aptaujātajiem uzņēmējiem žēlojas par darbinieku trūkumu. Un jau tagad ir piemēri, kad pie uzņēmējiem strādā citu valstu pilsoņi, kuri strādā ar pilnu atdevi un bez pretenzijām. Dmitrijs Olehnovičs un Viktors Galers daudzkārt uzsvēra, ka iedzīvotājiem labi jāsaprot: kāpēc viņi aizbrauc un kāpēc atgriežas. Dmitrijs Olehnovičs arī mudina visus popularizēt Latgales tēlu un veicināt lokālo patriotismu.

Astrīda Leščinska uzsvēra to, ka daudziem aizbraukušajiem ir tikai vidējā izglītība un vajag rast iespēju palīdzēt viņiem apgūt vismaz vienu arodu. Savukārt Gunita Vanaga stāstīja par projektu "PROTI un DARI!", kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara.

Diskusijas laikā visi eksperti atklāti dālijās savos viedokļos, un brīžiem diskusija pārvērtās par debatēm, bet tomēr pasākums noritēja neformālā un draudzīgā gaisotnē.

Diskusija notika, pateicoties „Friedrich-Ebert-Stiftung” fondam.

Informāciju sagatavoja:
Artjoms Pučinskis,
Daugavpils pilsētas domes
Jaunatnes nodaļas
vecākais jaunatnes lietu speciālists
t. 65422304
mob. +371 27 028 209