Daugavpils „Zīļuks” piedalījās Ekoskolu programmas pirmskolu salidojumā

21.06.2018.

Š.g. 19.jūnijā Vides izglītības fonds sadarbībā ar Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādi "Pienenīte" pirmo reizi organizēja Ekoskolu programmas pirmsskolu salidojumu, kura mērķis bija sapulcēt visas Latvijas Ekoskolas pirmsskolas, lai dalītos ar vērtīgo pieredzi, kas uzkrāta gan Ekoskolu programmā, gan projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kā arī gūtu jaunas zināšanās un idejas turpmākam darbam.
Daugavpils pilsētu salidojumā pārstāvēja 26.pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”. Iestādes uzdevums bija uzstāties darba grupā „Izglītojošs un radošs darbs ar sabiedrību”. Vadītājas vietniece izglītības jomā un Ekoskolu programmas koordinatore Ilze Zīle darba grupas dalībniekiem demonstrēja iestādes apkopotos metodiskos materiālus par Rīcības dienām, zibakcijām un citām aktivitātēm un izklāstīja labo pieredzi, kas gūta, Ekoskolu programmas gaitā uzrunājot sabiedrību, pilsētas iedzīvotājus, vecākus un bērnus. Interesi izraisīja iestādes sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm, piem., AS „Daugavpils satiksme”, citām pirmsskolām, skolām, bibliotēku u.tml., aicinot un mudinot sabiedrību saudzēt dabu, izglītojot ekoloģiska dzīvesveida jomā.
Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījies 51 000 skolu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece izglītības jomā
Ilze Zīle