Daugavpils 11.pamatskola ir beigusi strādāt ar eTwinning projektu „E-papīra lelles apmaiņa”

07.06.2018.

Projektu koordinēja Ukrainas Volnovakhas skola. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks bija no 2017.gada 25.septembra līdz 2018.gada 1.jūnijam.
Projektā gaitā skolas pedagogiem tika sarīkots eTwinning popularizēšanas seminārs par modelēšanu, komiksu zīmēšanu, virtuālās realitātes rīkiem un citiem radošiem jaunumiem, kurus ir iespējams izmantot savās mācību stundās.
Skolēni tika iepazīstināti, kā ar padlet palīdzību radoši izveidot tiešsaistes dēli, kuru pēc izvēles var koplietot ar jebkuru studentu vai skolotāju. Padlet sniedz šādas iespējas skolēniem un skolotājiem:
- ievietot komentārus un atsauksmes par to, ko viņi mācās;
- izveidot posterus visai klasei, lai apkopotu un dalītos idejās par aktuālām tēmām klasē un skolā;
- radoši ievietot vārdu krājumu vai dienas vārdu;
- ievietot diskusijas, kopīgas tīmekļa saites, publicēt paziņojumus, atsauksmes vai filmas;
- pilnveidot svešvalodu zināšanas, komunicējot ar partneriem no Ukrainas.
Darbnīcās tika izpētīta tērpu attīstības vēsture no 18.gadsimta līdz 20.gadsimtam. Izspēlējot ainiņas, veidojot prezentācijas, lelles un filmu, skolēni attīstīja domāšanu, radošumu, pašizziņu un mācījās sadarboties. Radošās aktivitātes palīdzēja skolēniem atklāt savus talantus gan leļļu veidošanā, gan mūzikas un filmas sagatavošanā un komandas darba organizēšanā. Piedalīšanās eTwinning projektos dod iespēju skolotājiem un skolēniem pašrealizēties, profesionāli pilnveidoties, popularizēt savu skolu, meklēt un atrast projektus, partnerus un vienkārši draugus.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 11.pamatskolas
svešvalodu skolotāja
Marianna Tretjakova