Daugavpils 12. vidusskolas partnerības projekts-Rumānijas apmeklēšana

     Šā gada 17.-29. septembrī  Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas divpusējās partnerības projekta „Train ticket to Europe: Language awareness through visual arts” ( Nr. 2012-1-RO1-COMO7-226312) ietvaros tika īstenota kārtējā aktivitāte – Daugavpils 12. vidusskolas skolēnu un skolotāju mobilitāte - divpusējās partnerības projekta partnerskolas: Liceul de Arte (Alba Iulia, Rumānija) apmeklēšana.

Vairāk >