Daugavpils 12.vidusskolas stāsts par vasaras skolu “Ratniekos”

04.07.2017.

Britu padomes un izglītības attīstības centra jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” vasaras skola ir noslēgusies. Daugavpils 12.vidusskolas 3 skolotāji un 2 jaunieši baudīja nometnes gaisotni Līgatnes pagasta “Ratniekos”.
Piecu dienu laikā bija iespēja parādīt gan savas skolas paveikto projekta ietvaros, gan iepazīt citu skolu pieredzi. Uz vasaras skolu mēs devāmies ar mājas darbu – plakātu, kurā atklāta projekta norises gaita. Jau pirmajā dienā tika izveidota pūra lāde (katra skolai cita krātuve), kurā likām atziņas un idejas no redzētā un dzirdētā.
Otrā diena sākās ar projekta satura vadītājas Aijas Tūnas aicinājumu ieskatīties paveiktajā un veidot savu stāstu (Kas padarīts? Kas sakāms? Kā to paveikt?). Dienas gaitā pievienojās Daugavpils Universitātes erudīto pasniedzēju grupa – I.Kačāne, A.Romanovska, Ž.Badins. Jaunieši izspēlēja erudīcijas spēli “Trāpi simtniekā”, skolotāji – “Ticu – neticu”. Notika saruna par spēles izveides pamatprincipiem un kā izmantot spēli mācību procesā.
Trešajā dienā bija lieliska iespēja darboties ar Artūru Medni (sociālo mediju un digitālā mārketinga eksperts) un Lindu Vaškeviču-Veitu (Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktore). Darba grupu vadītāji aicināja padomāt par to, cik mēs esam atkarīgi no tehnoloģijām un kā tās ietekmē mūsu ikdienu un kur noķert iedvesmu. Diena noslēdzās ar sarunām pēc Ķekavas novada jaunatnes centra izrādes “Dzīvot. pārDzīvot” noskatīšanās.
Ceturtā diena bija veltīta efektīvas komandas darbam Toma Urdzes (semināru un projektu vadītājs par mācīšanas, plānošanas, pārmaiņu sekmēšana un cilvēku vadīšanas jautājumiem; vietnes “Metodes.lv” radītājs) vadībā. Dienas noslēgumā vakarēšana ar projekta 1836 (Aplido, apceļo, apmīļo Latviju) vadītāju.
Piektā diena – vasaras skolas kopsavilkums un sarunu festivāls “Lampa” Cēsīs.
,,Lampā” vasaras skolas dalībnieki nebija tikai pasīvi skatītāji un klausītāji, bet aktīvi dalībnieki – mini iestudējumu tēlotāji un debatētāji.
Paldies Rīgas un Olaines skolām par sadarbību! Paldies mūsējiem – Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Špoģu vidusskolas komandām – sadarbības partneriem! Sadarbība nebeidzas ar projekta noslēgumu, tai būs turpinājums, ir daudz jaunu ideju.
Paldies projekta komandai – Ivetai Vērsei, Aijai Tūnai, Lindai Klušai, Līgai Puniņai!
Visiem jauku un saulainu vasaru, daudz radošu ideju un patīkamu pārsteigumu!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 12.vidusskolas
projekta koordinatore
Inga Baltace