Daugavpils 13.vidusskolas skolotāju kursi Kiprā

04.09.2018.

Daugavpils 13.vidusskola sāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.
No 19. līdz 25.augustam Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja Tatjana Timošenko piedalījās Erasmus + programmas tālākizglītības kursos “Inspiring Healthy Lifestyle Habits to Students ”, bet Dace Vereba – “Environmental Education/Education for Sustainable Development in outdoor settings” Nikosijā (Levkosija) Kiprā. Kursos piedalījās skolotāji no Īrijas, Somijas, Vācijas, Portugāles, Slovēnijas un Slovākijas.
Pirmdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un pasniedzējiem (Anna Nicolaou un Dr.Stella Hadjiachilleos, Kipras pedagoģijas institūts). Pēc tam draudzīgā atmosfērā notika savas valsts un skolas prezentēšana. Dienas noslēgumā mēs sadalījāmies divās grupās pēc izvēlēto kursu nosaukumiem. Pirmajai grupai (piedalījās T.Timošenko) notika lekcija par skolēnu veselīgā dzīvesveida ieradumiem un to ieviešanu dzīvē. Otrajai grupai ( piedalījās D.Vereba) lekcija par vides izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kur teorija tika papildināta ar piemēriem no savas valsts.

Otrdien mēs apmeklējām senāko neolīta apmetni Kiprā. Uzzinājām par vietējo iedzīvotāju ēšanas ieradumiem un viņu veselīgo dzīvesveidu. Mums bija iespēja redzēt, kā tiek cepta tradicionālā maize un taisīti makaroni no dabīgām izejvielām. Viss process notika uz vietas, kurā mēs tikām iesaistīti. Pēc tam sadalījāmies grupās. Pirmajai grupai notika lekcija par Vidusjūras valstīm un to specifisko un veselīgo ēdienkarti, diētām un aptauja. Otrajai grupai bija lekcija par vides izglītības metodēm un to izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai (domu karšu veidošana).

Trešdien aplūkojām “A.G.Leventis” botānisko dārzu, lai iepazītos ar Vidusjūras īpatnējo augu valsti. Tā ir vieta, kur notiek arī ārpusklases nodarbības skolēniem. Pirmās grupas dalībniekiem bija savs konkrēts uzdevums: vajadzēja apstrādāt doto informāciju un pastāstīt pārējiem grupas dalībniekiem, un izdomāt aktivitāti par doto tēmu. Otrajai grupai vajadzēja pēc smaržas atrast un atpazīt garšaugus, kuri ir raksturīgi Vidusjūras reģionam un pastāstīt, kuri no tiem ir sastopami dalībnieku valstīs. Mobilitāšu dalībnieki identificēja divas priežu sugas, kas ir sastopamas daudzās valstīs.

Ceturtdien mums bija piedāvāts ciemoties “Riverland” bioloģiskajā saimniecībā, kura ir aprīkota ar mūsdienīgu aparatūru un kurā strādā tikai trīs darbinieki. Ir izveidota izglītojoša programma bērniem par mājdzīvniekiem, skolēni var arī redzēt, kā top ekoloģiskais kazas siers. Dienas noslēgumā mums bija vakariņas no pašražotiem un pašaudzētiem produktiem.

Piektdien mēs devāmies ekskursijā pa Nikosijas vecpilsētu, apskatījām ievērojamākās vietas un arhitektūras pērles un stilu, kas raksturīgas Vidusjūras valstīm. Pēc ekskursijas mēs devāmies uz kafejnīcu, kur sadalījāmies grupās. Pirmajai grupa tika piedāvāta informācija, kā uz skolas jumta var izveidot dārzu, kur skolēni paši var audzēt ekoloģiski tīrus dārzeņus. Noslēgumā notika kursu izvērtējums. Otrajai grupai aktivitāte prāta vētra, ko no redzētā var organizēt savā pilsētā. Noslēgumā kursu izvērtējums un sertifikātu izsniegšana.
Kipra ir leģendu zeme, kuras 10 000 gadu vēsture ir pieredzējusi dažādas civilizācijas. Duālisma caurvīta salu valsts, kuru uz pusēm sadalījuši un savu mājvietu atraduši gan turki, gan grieķi. Grieķu dienviddaļa un turku ziemeļdaļa ir katra ar savu šarmu un savu kultūru. Lai gan tautu starpā notiek nemieri, te ir 330 saulainas dienas gadā, neaizmirstama cilvēku viesmīlība … un pasakainas pludmales.
Dalība projekta mobilitātē ir lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi un aprobēt jauniegūtās metodes mūsu skolā, paplašināt profesionālās zināšanas par aktuāliem jautājumiem, kā arī stimuls personīgai izaugsmei. Kursos gūto pieredzi mēs izmantosim savā darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.
Pateicamies par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei A. Skutelei, projekta koordinatorei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai.

Daugavpils 13. vidusskolas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai” (Līgums Nr. Nr.2018-1-LV01-KA101-046839 ) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+
Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13. vidusskolas skolotājas
T.Timošenko, D. Vereba
tel. 29881772
d13vsk@gmail.com