Daugavpils 3.vidusskola noslēguma konferencē prezentē Erasmus+ projekta rezultātus un ilgtspēju

19.06.2018.

Realizējot Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu “Learning BEAUTY”, š.g. 14. un 15.jūnijā Čehijas pilsētā Karvinā notika starptautiska konference, kurā piedalījās skolotāji un administrācijas pārstāvji no Polijas, Čehijas un Latvijas.
Sadarbības partneri konferencē izvērtēja projektā sasniegtos rezultātus. Mūsu skolas direktora vietniece Alina Jeremenko prezentēja projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus Latvijā. Direktora vietniece un informātikas/robotikas skolotāja Jūlija Leončika pastāstīja par Lego robota konstruēšanas un programmēšanas pamatiem, kā arī par mūsu panākumiem 3D modelēšanā un printēšanā.
Profesionālās izglītības mācību iestāžu administrācijas pārstāvji, programmēšanas un informātikas skolotāji diskutēja par jaunajiem mācību materiāliem un metodiku robottehnikas un programmēšanas pasniegšanas jomā.
Konferencē varēja piedalīties visi interesenti un uzzināt gan par robotikas un 3D programmēšanas integrēšanu mācību procesā, gan apskatīt izstādi, kurā skolēni demonstrēja pašu konstruētus un programmētus robotus, dronus, 3D modeļus, gan iepazīties ar Erasmus+ projektā sasniegtajiem mērķiem.
Robotika ir viena no jaunākajām un aktuālākajām tehniskās jaunrades jomām, kas interesē gan bērnus, gan pieaugušos, tā ir lieliska iespēja bērniem radošā veidā apgūt programmēšanas un konstruēšanas pamatus, kā arī rast izpratni par to, pēc kādiem principiem darbojas dažādas elektroniskās ierīces. Šobrīd robotika ļoti strauji attīstās – gan piedāvājot reālus risinājumus dažādām nozarēm, gan arī veicinot jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Nozīmīga robotikas pievienotā vērtība ir iespēja mācīties darbībā, izprotot, kādi risinājumi un kādēļ ir visefektīvākie, robotika rosina vēlmi eksperimentēt un māca nebīties kļūdīties.
Izglītojošie roboti (Lego Mindstorms) kā mācību rīks piedāvā iespēju skolēniem apgūt zināšanas un tās praktiski pielietot matemātikā, fizikā, tehnoloģijās, kā arī veicina problēmrisināšanas prasmes, sadarbības un komunikācijas spējas, lēmumu pieņemšanu un kritisko domāšanu, drosmi eksperimentēt un radīt jaunus produktus. Izglītojošie roboti ir efektīvs mācību rīks, jo tie palīdz veidot jautru un aizraujošu mācību vidi. Divu gadu laikā mūsu skolēni kopā ar skolotājiem iedziļinājās robottehnikā, pētīja Lego Mindstorm robotu iespējas, piedalījās robotu sacensībās visā Latvijā, apguva modelēšanas pamatus darbā ar 3D printeri, sasniedza labus rezultātus 3D modeļu izveidē. Protams, ka darbs neapstāsies pēc projekta beigām, jo šī tēma ir ļoti dziļa un strauji attīstās.
Izvērtējot Polijas, Čehijas un Latvijas skolēnu un skolotāju sniegtās atbildes par īstenotajām robotikas aktivitātēm divu gadu periodā, tika secināts, ka:
 projektā iegūtās zināšanas skolēni var izmantot citos mācību priekšmetos;
 skolēni, programmējot robotus un praksē pārbaudot sava darba rezultātus, saņēma tūlītēju atgriezenisko saiti par to, vai izvēlētie risinājumi ir atbilstošākie, kas mācību procesu padarīja jēgpilnu;
 skolēni uzskata, ka šādi mācoties, attīstās viņu motivācija turpināt mācības;
 skolēni atzina, ka ir uzlabojusies viņu attieksme pret mācībām;
 skolotāji un skolēni norāda, ka uzlabojās skolēnu attiecības ar skolotājiem;
 uzlabojās skolēnu savstarpējās attiecības, komunikācija;
 skolēni izrāda vēlmi patstāvīgi mācīties, pildīt papilduzdevumus, lai dziļāk apgūtu jaunas zināšanas;
 skolotāji norāda, ka ir uzlabojusies skolēnu vēlme uzlabot savus mācību sasniegumus;
 skolēni ir gatavi iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs kopā ar klasesbiedriem.
Tika veicināta skolēnu inovatīvā domāšana, radot robotus un to programmas, kas spēj risināt reālas, globālas problēmas, piemēram, atkritumu šķirošanu.
Pateicoties projektam, skolā tika iepirkti 3 Lego Mindstorm komplekti, dažādi sensori un detaļas robotiem, attiecīgā mācību literatūra, dažādu veidu treniņu laukumi, 3D printera komplekts.
Projekts ir noslēdzies, tomēr tā dalībnieki jau plāno iespējas, kas palīdzētu turpināt iesākto! Skaistais kopā darbošanās laiks paliks foto materiālos, videofilmās un atmiņās. Bet vislielākais ieguvums, protams, ir jauniegūtie draugi un profesionālā pieredze.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Apgūstot skaisto” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
direktora vietnieces
Jūlija Leončika,
Alina Jeremenko