Daugavpils 3.vidusskolas vizīte Polijā

 06.12.2017.

Daugavpils 3.vidusskolā tika uzsākts darbs jaunā Erasmus+ projektā “The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization”. Projekta partnervalstis ir Spānija, Grieķija, Polija un Latvija.
Projekts piedāvā vēsturisku un māksliniecisku analīzi dažādās sabiedrībās, kas ir iesakņojušās Eiropas teritorijā laika gaitā, un ļauj pārdomāt savas jūtas un to izpausmes idejas, gaumi un emocijas. Skolēni attīstīs savu kritisko domāšanu, iegūs dziļākas zināšanas un izpratni par Eiropas vēstures un kultūras mantojumu.
Projekts ir sadalīts 5 daļās: vēsture, arhitektūra un māksla, mūzika, dejas, ēdiens un svinības.
Skolotāji visa projekta laikā veidos metodiskus līdzekļus saviem mācību priekšmetiem (vēsture, fizika, matemātika, vizuālā māksla, sports), tie tiks izpētīti un izmantoti projekta beigās. Didaktiskās nodaļas koncentrēsies uz mūsu skolēnu analītiskās un kritiskās domāšanas prasmju attīstību.
Projekta galvenais partneris ir Polija, tāpēc pirmā tikšanās notika Polijā, Inovroclavā. Tikšanās notika no š.g. 28.novembra līdz 30.novembrim. Tikšanās laikā tika apspriesti visi organizatoriskie jautājumi, apspriesti uzdevumi, kuri jāsagatavo bērniem uz nākamo tikšanos. Pirms projekta grupas darba bija iespēja iepazīties ar Gimnazjum 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi skolu, apmeklēt dažas stundas. Vismazākie skolas bērni sagatavoja nelielu priekšnesumu angļu valodā, kura laikā viņi sasveicinājās ar viesiem no partnervalstīm.
Trešdien, pēcpusdienā skolotāji apmeklēja pilsētu Toruņu, kur katrs projekta dalībnieks izveidoja savu piparkūku.
Pirms nākamās tikšanās Itālijā, skolēni nopietni nodarbosies ar savas valsts un savas partnervalsts vēstures izpēti, lai tikšanās laikā parādītu savas zināšanas.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu “The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
direktora vietniece
Alina Jeremenko,
angļu valodas skolotāja
Jeļena Smuļko