Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde svin 20 gadu jubileju

09.10.2017.

Š.g. 3.oktobrī mūsu pirmsskolas izglītības iestāde atzīmēja savu 20 gadu jubileju. 20 gadi! Tas ir daudz vai maz? Maz – ja uz to skatāmies kā uz laika sprīdi cilvēka dzīvē, daudz – ja saskaita visus mūsu iestādes audzēkņus, mūsu centienus un veiksmes.
Pasākumā tika godināti tie darbinieki, kas savas darba dzīves nozīmīgu daļu ir veltījuši šim bērnudārzam, stāvējuši pie tā šūpuļa, kā arī ilgus gadus atbalstījuši bērnus jauna ceļa sākumā. Pasākumā piedalījās iestādes pirmā vadītāja I.Jusupova, kas pirms divdesmit gadiem kopā ar R.Strodi un J.Dukšinski atklāja šo iestādi un divpadsmit gadus bija tā vadītāja, kā arī pirmie un ilggadējie tās pedagogi – P.Stepamnova, O.Kopnjaka, I.Petrova, R.Jančevska, O.Baranova, N.Lagere, E.Lazovaja. Netika aizmirsts arī iestādes pirmais tehniskais personāls. Pasākumā teicām paldies ilggadējiem darbiniekiem par viņu mūža ieguldījumu pirmsskolas attīstībā – medicīnas māsai S.Umbraško, apkalpojošā personāla darbiniecēm J.Krasovskai, J.Sjubaevai, saimniecības vadītājai T.Dubinai, ēdināšanas darbiniecēm G.Desjatnikovai un S.Marčukai. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciāliste I.Zeļenkova un Izglītības satura nodaļas vadītāja I.Sprindžuka teica svētku uzrunu un dažādās nominācijās apbalvoja pirmsskolas izglītības iestādes ilggadējos darbiniekus – pedagogus un tehniskos darbiniekus, kā arī iestādes kolektīvu. Par katru no apbalvojamajiem atzinīgus vārdus teica un ieskatu iestādes attīstībā sniedz iestādes pašreizējā vadītāja N.Ļahoviča.
Sveikt savu pirmo un vienīgo pirmsskolas izglītības iestādi bija ieradušies arī tās absolventi, kuri tagad ir sekmīgi 13.vidusskolas un 12.vidusskolas skolēni. Pasākumā ar savu klātbūtni mūs pagodināja arī mūsu sadarbības partneri no Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas-attīstības centra un ciemiņi no citām pirmsskolas izglītības iestādēm.
Laiks, kā mainīga upe, nes sev līdzi pārmaiņas, un mūsu iestādes kolektīvs, senioru dzīvesprieka, optimisma un 20 gadu pieredzes iedvesmots, ir atvērts jauniem izaicinājumiem. Kā viens no šādiem izaicinājumiem ir minama dalība projektā “Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: kvalitatīvas pedagoģijas principi”.
Jauno pārmaiņu kontekstā iestādes kolektīvam gribētos novēlēt:
Lai arī turpmāk šais saulainajās mājās
Priecīgi brīži kā medutiņš krājas!
Bēdas lai projām ripo kā pipari,
Lai te aug gudri un veseli ķipari!
Paldies visiem par jaukajiem, sirsnīgajiem un mīļajiem apsveikumiem!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
15.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
pedagogu kolektīvs