Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde svin 25 gadu jubileju

05.12.2017.

1992.gada 1.septembrī tika atvērta poļu pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte”. Šķiet, kopš tā datuma ir pagājis mirklis, bet š.g. 1.decembrī mūsu iestāde atzīmēja 25 gadu jubileju.
Pasākumā piedalījās Polijas Republikas Vēstniecības Rīgā Konsulārās nodaļas vadītāja M.Heiduka-Gromeka (M.Heiduk-Gromek), Daugavpils pilsētas Domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs J.Dukšinskis, kurš kopā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāju L.Plavinsku apbalvoja ilggadējos darbiniekus un apsveica iestādes kolektīvu. Iestādi svētkos ar savu klātbūtni pagodināja J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas pārstāve N.Kricka un Latvijas poļu savienības priekšsēdētājs R.Stankevičs. Netika aizmirsts arī par tiem, kas nozīmīgu darba dzīves daļu veltījuši mūsu iestādei: H.Dukaļska, M.Jasjko, M.Pečonka, I.Kumpiņ, V.Lavrenova, M.Jurkova.
Ar spilgtām dejām mūsu absolventi – deju kolektīvs „KUKULEČKA” (vadītāja Ž.Stankeviča) un Darja Dmitrijieva ar partneri (skolotājs A.Boginičs) – apsveica iestādi 25.gadadienā.
Roku rokā ar pedagogiem un bērniem darbojas vecāku padomes kolektīvs, kas pasākuma laikā teica mīļu paldies un novēlēja arī turpmāk saglabāt siltu atmosfēru, jo iestāde ir mums visiem otrās mājas. Par godu šiem burvīgajiem svētkiem katras grupas telpas rotāja bērnu un vecāku pašdarinātie darbiņi izstādei „Zvaigznītei – 25”.
Sirsnīgi pateicamies visiem, kas atbalstīja un atbalsta mūsu iestādi, sakām lielu paldies par atsaucību un sadarbību visu šo gadu garumā!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
O.Kuksjonoka
t.65429256