Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece L.Jankovska tiekas ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadību un darbiniekiem

10.07.2017.

Š.g. 6.jūlijā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (DPIP) notika nodaļu vadītāju un speciālistu tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci Līviju Jankovsku, kura ieskicēja jaunās domes darba prioritātes. Priekšsēdētāja vietniece uzsvēra, ka svarīgi, lai izglītības pakalpojumi pilsētā būtu pieejami un kvalitatīvi. L.Jankovska atzina, ka nozarē, kurā nepārtraukti notiek izmaiņas, strādāt ir sarežģīti, ir jāspēj paredzēt problēmas un tās risināt preventīvi. 2016./2017.gadā DPIP un izglītības iestādes strādāja pie pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanas jautājuma, tāpat šobrīd aktuāls ir arī skolu tīkla sakārtošanas un jaunu izglītības stratēģiju ieviešanas jautājums. Latvijai kopīgā demogrāfijas problēma ietekmē arī situāciju pilsētā, skarot gan iestādes kopumā, gan izglītojamos un pedagogus. Ņemot vērā vecāku interesi par bērnu izglītošanu pirmsskolas izglītības iestādēs ar latviešu mācību valodu, aktuāla un pašvaldības atbalstāma ir šādu grupu atvēršana mazākumtautību izglītības iestādēs pilsētā. L.Jankovska atzinīgi novērtēja paveikto skolu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, kā arī Eiropas Savienības finansējuma piesaistē. L.Jankovska, komentējot iespējamās izmaiņas vidusskolas izglītības posmā, vērsa uzmanību uz Eiropas Savienības pamatnostādnēm par pamatskolas absolventu izglītības turpināšanu vienādās proporcijās, iegūstot vispārējo izglītību un arodizglītību. Kā vienu no pašvaldības prioritātēm L.Jankovska izvirzīja arī bērnu veselības un drošības jautājumu.
DPIP vadītāja Marina Isupova norādīja, ka DPIP un izglītības iestāžu mērķis ir strādāt pakalpojumu saņēmēju labā – izglītības centrā ir jābūt skolēnam. Aktuāls jautājums ir izglītības kvalitāte, jo pilsētā netiek veidoti skolu reitingi, vienīgais rādītājs, kas tiek izmantots, ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. DPIP un izglītības iestāžu darbību ietekmēs arī Izglītības un zinātnes ministrijas plāni no 2018.gada 1.septembra paredzēt iespēju bērniem uzsākt skolas gaitas no 6 gadu vecuma. Šādas izmaiņas varētu palielināt skolēnu skaitu 1.klasēs un samazināt pirmsskolas izglītības iestādēs, kas savukārt varētu risināt jautājumu par rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēm. Rindas galvenokārt veido bērni, kuri vēl nav sasnieguši attiecīgo vecumu, un bērni, kuri gaida vietu kādā konkrētā iestādē. Kā viens no DPIP turpmākās darbības mērķiem šajā jomā ir izstrādāt elektroniskās reģistrācijas uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē sistēmu.
Tikšanās laikā tika uzklausīts DPIP darbinieku viedoklis un priekšlikumi projektu, saimnieciskās darbības, skolēnu veselības un speciālās izglītības jautājumos. Izglītības pārvaldes vadītāja norādīja, ka nozīmīgs ir jautājums par sociālā atbalsta sniegšanu pedagogiem no pašvaldības puses, tāpēc ir jāveido dialogs ar izglītības darbinieku arodbiedrību. M.Isupova atgādināja, ka speciālistiem ir nepieciešama palīdzība izglītības sistēmas attīstības koncepcijas izstrādei, sākot no 2018.gada.
L.Jankovska apliecināja, ka pilsētas dome ir gatava produktīvai sadarbībai svarīgu izglītības jautājumu risināšanā. Pašlaik galvenais ir sagatavoties jaunā mācību gada sākumam, un deputāti ir izteikuši vēlmi piedalīties izglītības iestāžu tehniskās gatavības pieņemšanā, tuvāk iepazīstot situāciju iestādēs, tādējādi veidojot ciešus kontaktus un veicinot savstarpēju sapratni un atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Pleša
t.65407434