Daugavpils skolēni un skolotāji – zinoši, aktīvi, radoši un sportiski

16.05.2019.

Lūk, arī klāt pavasaris... Saulīte debesīs parādās biežāk, ar katru dienu kļūst siltāks, debesis ir spožākas, visur ir nokusis sniegs, un urdziņas aiztecējušas līdz Daugavai, un pat noziedējušas pirmās pavasara vizbulītes....
Ieskatoties kalendārā, redzam, ka noslēgumam tuvojas vēl viens mācību gads, kad laiks ir palūkoties, kā tad mums šajā mācību gadā ir veicies un ko esam sasnieguši. Un tieši tāpēc š.g.14.maijā Latviešu Kultūras centra Lielajā zālē tika sumināti 2018./2019.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu, mūzikas pasākumu, sporta un interešu pasākumu laureāti, bet 15.maijā Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē – 2018./2019.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu, mūzikas pasākumu, sporta un interešu pasākumu laureātu pedagogi. Šajā mācību gadā ar ievērojamiem sasniegumiem starptautiskos, valsts un novada konkursos var lepoties arī Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi.

14.maija pasākumā skolēnus sveica Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska, Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs Juris Stivriņš, Daugavpils Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Vita Viļevko, Daugavpils Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vadītāja Aina Jansone.
Atklājot pasākumu, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pateicās skolēniem par viņu centību un motivāciju, skolotājiem un skolu administrācijai – par spēju atbalstīt. Visi skolēni ir guvuši nozīmīgas uzvaras –veiksmīgi pārstāvot savu skolu, pilsētu, novadu un valsti dažādās olimpiādēs, konkursos un festivālos, viņi ir atzīti par savā jomā labākajiem, bet pats galvenais, ka ir popularizējuši Daugavpils pilsētas vārdu.
Arī šogad mūsu aktīvākie un spējīgākie skolēni startēja un uzvarēja vairākos pasākumos, gūstot pat četras godalgotas vietas, un goda rakstus šajā nominācijā saņēma 8 skolēni.
Piedalīties valsts olimpiādēs – nozīmē būt ne tikai savas skolas pārstāvim, bet zināmā mērā arī savas pilsētas sūtnim, bet dalība starptautiskās olimpiādēs ļauj kļūt zināmākai ne tikai Daugavpilij, bet arī Latvijai. Šajā mācību gadā vienā valsts, novada vai starptautiskajā olimpiādē ar panākumiem piedalījušies 48 pilsētas skolēni, pierādot savas zināšanas latviešu, krievu, vācu un poļu valodā, bioloģijā, informātikā (programmēšanā), vēsturē, fizikā, matemātikā, ķīmijā u.c.
Zināmā mērā par zinātniekiem pārtop mūsu vidusskolēni, kuri izstrādā savus zinātniskās pētniecības darbus. Šogad mūsu pilsētas 18 skolēni veiksmīgi startēja Latgales un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, savos darbos pievēršoties gan humanitārās sfēras, gan eksakto zinātņu jautājumiem.
Ar panākumiem valsts mūzikas festivālos var lepoties Daugavpils 13.vidusskola, kuras 14 audzēkņi – jaunie mūziķi – šogad ir ieguvuši I pakāpes diplomus.
Dažādās novada mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, apliecinot savas zināšanas matemātika, vācu valodā, politoloģijā, debašu un publiskās runas mākslā, profesionālajā meistarībā veiksmīgi startēja 46 skolēni.
Mūsu skolēniem ir ne tikai mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti, bet arī labprāt piedalās dažādās sporta sacensības, kurās pierāda savu cīņas sparu un uzvaras tieksmi. Volejbols, futbols, kross u.c. – sporta disciplīnas, kurās 19 komandām un 17 jaunajiem sportistiem ir izdevies izcīnīt godalgotas vietas un medaļas.
Arī ārpusstundu aktivitātēs ir gūti augsti sasniegumu, jo interešu izglītības jomā (koris, ansamblis, orķestris u.c.) tika pasniegti 16 Goda raksti par sasniegumiem.
Pavisam tika pateikti 185 paldies un pasniegti Goda raksti un personalizētas sveicamgrāmatas. Mēs visi varam lepoties, ka mums ir aktīvi, centīgi, drosmīgi, apņēmīgi, zinātkāri un sportiski jaunieši.
Ar saviem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēja Daugavpils 13.vidusskolas jauktais koris „Nojauta” (vadītāja Larisa Bogatirjova, koncertmeistars Marks Feļdmans), Daugavpils Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” deju studija „Paradīze” (vadītāja Žanna Trojāne), Daugavpils Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis „Vēlreiz” (vadītāja Anita Zarāne), Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja deju kolektīvs „Balaguri” (vadītāja Arina Popova), Daugavpils Saskaņas pamatskolas vokālais ansamblis (vadītāja Jolanta Boreiko), Daugavpils Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” trio „Akords” (vadītāja Svetlana Rjabceva) un Daugavpils breika skola „Factory Kingz” (vadītājs Andžejs Začiņajevs). Svinīgo pasākumu vadīja  Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni Dāniels Leitāns un Kevins Konopeckis.
    
15.maijā Daugavpils pilsētas domē tika sumināti 2018./2019.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu, mūzikas pasākumu, sporta un interešu pasākumu laureātu pedagogi. Tie pedagogi, kuri ar saviem padomiem, zināšanām, pieredzi, prasīgumu un neatlaidību ir palīdzējuši skolēniem izcīnīt godalgotas vietas dažāda līmeņa pasākumos. Gūtie panākumi skolēniem ir snieguši pārliecību par savām zināšanām, pedagogiem – gandarījumu par ieguldīto darbu, kā arī sekmējuši mūsu pilsētas vārda atpazīstamību novadā, Latvijā un pasaulē.
Pedagogus uzrunāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, atzīmējot milzīgo darbu, kas paveikts, sagatavojot skolēnus startiem mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pateicās visiem pilsētas pedagogiem par atbildīgo un godprātīgo darbu.
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu tika pasniegts 74 pedagogiem, kuru vadībā skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu novada, valsts un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos.
Šajā mācību gadā mūsu pilsētas skolēni ir pierādījuši, ka ir talantīgi arī savās radošajās izpausmēs – veiksmīgas ir bijušas viņu uzstāšanās muzikālos festivālos, koru, skatuves runas, profesionālajso u.c. konkursos novadā, valstī un ārpus Latvijas robežām. Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu radošo spēju izkopšanā un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu Goda rakstus saņēma 21 skolotājs, kuru prasme iedvesmot un atbalstīt ir palīdzējusi skolēniem nokļūt līdz uzvarai.
Mūs ir iepriecinājuši arī Daugavpils skolēnu sasniegumi sporta jomā, pierādot, ka uzvaras sasniegšanai noder gan prasme cīnīties individuāli, gan spēja saliedēti darboties komandā. Mūsu skolēnu dalība valsts spartakiādēs, sacensībās un čempionātos ir vainagojusies ar daudzām godalgotām vietām, kuru medaļu spožumu ir spodrinājuši viņu skolotāji – treneri. Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā sporta sacensībām un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu Goda raksti tika pasniegti 23 pedagogiem.
Pasākumā pateicības vārdi tika veltīti arī skolotājiem, izglītības metodiķiem, skolu vadībai, izglītības pārvaldei un skolēnu vecākiem, bet muzikālus sveicienus visiem skolotājiem svinīgajā pasākumā veltīja dziedātājs Sandis Ulpe.
Šajā dienā tika godināti 118 Daugavpils pedagogi, kuri ir spējuši savus skolēnus un audzēkņus motivēt uzvarām mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un sacensībās, kuru darba rezultāts ir bijis nozīmīgs skolai, pilsētai, valstij.

Mūsu skolēni un viņu skolotāji negaida brīnumus – viņi cītīgi un neatlaidīgi strādā, soli pa solim virzoties turp, kur brīnums pārtop realitātē. Lai arī nākamajā 2019./2020.mācību gadā radošas un veiksmīgi īstenotas idejas ir pamats jauniem sasniegumiem!
 
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
t.65432102