Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tiek organizēta tikšanās ar skolu Vecāku konsultatīvās padomes pārstāvjiem

15.03.2019.


Otrdien, 26.martā, plkst.16.00 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes sēžu zālē (Saules ielā 7, 9.kabinetā) notiks tikšanās ar pilsētas skolu Vecāku konsultatīvās padomes pārstāvjiem.
Tikšanās mērķis ir informēt vecākus par aktualitātēm izglītības jomā, atbildēt uz vecāku jautājumiem, uzklausīt vecāku viedokli par vasaras nodarbinātības lietderīgumu.
Darba kārtībā:
1. "Skolas soma" un metodika.
2. Karjeras iespējas.
3. Vasaras skolēnu nodarbinātība.

Kontaktpersona:
Ilze Onzule (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā, tālr.29252443)