Domāšanas un radošuma attīstīšana Daugavpils 3.vidusskolā

18.09.2018.

Laikā no 2018. gada 10. septembra līdz 14. septembrim Daugavpils 3.vidusskolas angļu valodas skolotāja Alina Jeremenko piedalījās valodu mācīšanas metodoloģijas kursos "Creative Methodology" Maltā. Kursu programma bija ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga.
Piecas Maltā pavadītās dienas bija ļoti izglītojošas. Mācības tika organizētas intensīvā tempā, nelielās 4 cilvēku grupās. Aktivitātes bija daudzveidīgas, interesantas un prasīja lielu atdevi.
Kursu laikā tika apgūtas šādas zināšanas un prasmes: mācību satura un valodas mērķi, atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem, sarunvalodas un literārās valodas atšķirības, kognitīvo prasmju pielietošana, skolēnu motivēšana, skolēnu autonomija, mutvārdu prasmju attīstīšana, jautājumu izmantošana angļu valodas mācīšanas procesā, vārdu krājuma mācīšana. Tā bija brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām mācīšanas metodēm, kompetenču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā.
Kursi tika organizēti interaktīvi, ikvienu teorijas tēmu dalībnieki praktiski izmēģināja, tādējādi apgūstot lielu daudzumu aktīvās mācīšanas metožu. Tika organizētas praktiskās nodarbības - bija jāveido stunda un jādemonstrē tā pārējiem kursu dalībniekiem.
Šis brauciens deva jaunas idejas un ierosmes darbam, bija iespēja iepazīt citās ES valstīs strādājošo skolotāju pieredzi, uzzināt, kā tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu personību, lai sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem.
Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „ Domāšanas un radošuma attīstība labvēlīgā skolas vidē” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 3.vidusskolas
angļu valodas skolotāja
Alina Jeremenko