Skolu ziņas: Ekoskolu Rīcības dienas Daugavpils 12.vidusskolā

07.11.2018.

Ekoskolu Rīcības dienas ir plaša ikgadēja vides kampaņa Latvijā, kurā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skola, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mainīt priekšstatus un paradumus vides vārdā. Šogad Rīcības dienas ir veltītas svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam. Ievērojot, ka plastmasa ir arī būtisks Baltijas jūras piesārņojuma avots, kampaņas tēma ir “NĒ vienreizlietojamai plastmasai!”.
Ekoskolu Rīcības dienās 12.vidusskolas skolēni un skolotāji nestāvēja malā, bet darbojās. Visas nedēļas garumā skolas vestibilā apmeklētājus “sveicināja” plastmasas monstrs un aicināja rīkoties videi draudzīgi – piknikā neizmantot tik daudz vienreizlietojamas plastmasas. Sākumskolas skolēni izmantoja lietotu PET pudeļu korķīšus un gatavoja galda spēles un izdales materiālus mācību stundām, bet pamatskolas un vidusskolas skolēni mācību stundās zīmēja plakātus, vēroja priekšmetu skolotāju gatavotās prezentācijas, video filmas un diskutēja par aktuālo vides piesārņojuma veidu – plastmasu. Nesen arī uzzinājām, ka atbalstu guvis Eiropas Komisijas priekšlikums aizliegt vienreizlietojamu plastmasas priekšmetu apriti Eiropas Savienības tirgū, sākot ar 2021. gadu. Kamēr Eiropas Parlaments vēl panāk vienošanos ar dalībvalstīm, Ekoskolas sāk šo lielisko ideju īstenot dzīvē.
Šogad tapa arī skolas skolotāju videi draudzīgas rīcības aicinājums video formātā - ikdienā izmantot auduma maisiņus. Lai tas kļūst par videi draudzīgu ieradumu!

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 12.vidusskolas
Ekoskolas koordinatore
Inese Soma