Eseju konkurss skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”

12.03.2019.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) izsludina konkursu skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem”. Konkursa gaitā skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja formulēt un izteikt savas domas, idejas un pārdomas, ko viņi vēlētos paust saviem vecākiem, taču dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies vai nav iespējams.
Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 7.klases. Konkursa darbi tiks vērtēti 3 kategorijās: 7.–9.klašu, 10.–12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu kategorijās.
Konkursa darbus var iesniegt līdz 30.aprīlim, bet konkursa uzvarētājus apbalvos maijā.
Detalizētāka informācija par konkursu atrodama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv sadaļās „Aktualitātes” un „Konkursi” un DPIP mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv sadaļā Audzināšanas un ārpusskolas darbs (http://izglitiba.daugavpils.lv/audzinasanas-un-arpusskolas-darbs).