Express Publishing izdevniecības profesionālās pilnveides seminārs „Express Days’19” angļu valodas un CLIL skolotājiem Daugavpilī

19.02.2019.

    Express Publishing izdevniecība sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils 3.vidusskolas atbalstu 2019.gada 15.februārī organizēja vienas dienas profesionālās pilnveides kursus angļu valodas un CLIL skolotājiem. Kursus vadīja izdevniecības konsultanti Džordžs Kokolas (George Kokolas) un Daniels Morris (Daniel Morris).
    D.Kokolosam ir jau 18 gadu pieredze angļu valodas mācīšanas metodoloģijas pasniegšanā visā pasaulē, t.sk. Spānijā, Grieķijā, Albānijā, Lielbritānijā, kā arī pieredze tādos jautājumos kā skolēnu motivācijas paaugstināšana, tehnoloģiju izmantošana, kritiskā domāšana, uzdevumu diferenciācija u.tml. saistībā ar svešvalodu mācīšanu, jo ir skolotājs-praktiķis. D.Morris strādāja Britu padomē par valodu asistentu, kā arī ir angļu valodas skolotāja pieredze Spānijā, bet CLIL metodika ir viena no viņa vislielākajām interesēm un izaicinājumiem.
    Vairāk nekā 60 Daugavpils pilsētas un Daugavpils reģiona skolotāji apmeklēja šos kursus. Pirmajā nodarbībā skolotāji iepazinās ar CLIL metodikas ieviešanu sākumskolā un jaunajiem Express Publishing izdevniecības resursiem un grāmatu „Wonder”, kuri var palīdzēt skolēniem un skolotājiem iedziļināties svešvalodas un priekšmeta apguvē, kā arī var paaugstināt skolēnu interesi apgūt svešvalodas. Bilance starp valodu un priekšmetu ir izaicinājums katrā CLIL stundā. Kursu laikā skolotājiem tika piedāvāti dažādi paņēmieni, kā veidot un saplānot labu  CLIL stundu.
    Otrajā kursu daļā skolotājiem tika piedāvāti dažādi paņēmieni, kā attīstīt skolēnu runas prasmes svešvalodu stundās pamatskolā un vidusskolā, kā „lauzt” klusuma barjeru klasē, kā atbrīvot skolēnu no stresa un mudināt viņus runāt svešvalodā ārpus mācību stundām.
     Pēdējā nodarbībā informācija bija fokusēta uz jauniešu prasmēm un iemaņām, kuras ir svarīgas 21.gadsimtā. Izdevniecībā ir grāmatu cikls „Career Paths” (Karjeras ceļi). Lai ikviens skolēns būtu konkurētspējīgs mūsdienu darba tirgū, skolotājiem tika piedāvāta unikāla pieeja skolēnu profesionālās angļu valodas attīstīšanai, izmantojot komunikāciju, sadarbību, kritisko domāšanu un tehnoloģijas. Visi skolotāji saņēma grāmatu paraugus, lai labāk iepazītos ar piedāvātajiem materiāliem.
Kursu noslēgumā skolotāji atzīmēja kvalitatīvu un profesionālu pasniedzēju darbu un augsti novērtēja kursu saturu, kas ir aktuāls kompetenču pieejas ieviešanā Latvijas skolās.
    Liels paldies Daugavpils 3.vidusskolai par viesmīlību un ērtajām telpām veiksmīgai kursu norisei.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Ustinova
Daugavpils pilsētas angļu valodas un CLIL skolotāju
MA vadītāja, izglītības metodiķe