Fizikas valsts 69.olimpiādes rezultāti

23.04.2019.

Latvijas Universitātes Zinātņu mājā no 2019.gada 4.aprīļa līdz 2019.gada 5.aprīlim notika fizikas valsts 69.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Atzinību olimpiādē ieguva arī Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 12.klases skolnieks Daniels Rožko. Apsveicam laureātu un skolotāju, kurš palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2018_19/69_fiz_rezultati.pdf

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
(tālr.65432102)