Fotokonkurss "Supervasaras fotoalbums"

05.09.2018.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde aicina 5.-12.klašu skolēnus piedalīties fotokonkursā „Supervasaras fotoalbums”


Fotokonkursa “SUPERVASARAS FOTOALBUMS” nolikums

1. Konkursa rīkotājs
Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde.

2. Konkursa mērķis un uzdevumi
2.1. Veicināt skolēnu izpratni par droša un aktīva brīvā laika pavadīšanu.
2.2. Izglītot un atgādināt par savstarpējo toleranci un izpalīdzību, motivēt labu darbu veikšanai.
2.3. Sekmēt skolēnu fotoprasmju un radošās domāšanas attīstību.

Aicinām nepilngadīgos pavadīt vasaras brīvlaiku pozitīvi, veselīgi, aktīvi, radoši un lietderīgi, pievēršoties labu darbu veikšanai citu cilvēku labā, dabas aizsardzībā, apkārtējās vides sakopšanā, atceroties par drošību!
Savas pozitīvās vasaras aktivitātes iemūžiniet fotogrāfijās, izvēlieties labāko konkursam vai veidojiet no tām kolāžu, pievienojiet atraktīvu, izzinošu aprakstu fotogrāfijā redzamajām aktivitātēm.

3. Konkursa dalībnieki
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā esošo izglītības iestāžu 5. – 12.klašu skolēni.

4. Konkursa norises laiks
No 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 30.septembrim.

5. Konkursa darbu izstrādes nosacījumi un iesniegšanas kārtība
5.1. Konkursā var iesniegt tikai paša fotografētu attēlu vai fotogrāfiju ar sevi (vienu fotogrāfiju vai fotokolāžu);
5.2. Konkursa darbu iesniedz elektroniski laika posmā no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 30.septembrim (ieskaitot) uz e-pastu prevencija@latgale.vp.gov.lv, iesūtot:
5.2.1.fotogrāfiju .jpg vai .png formātā;
5.2.2.konkursa dalībnieka anketu;

Fotokonkursa dalībnieka anketa

Vārds
Uzvārds
Vecums
Mācību iestāde un klase
Klases audzinātājas vārds, uzvārds, kontakttālrunis

5.2.3.fotogrāfijas aprakstu (30-50 vārdi).
5.3.Iesniegtajai fotogrāfijai tematiski ir jāatbilst konkursa mērķiem un uzdevumiem;
5.4. Fotogrāfijā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo tiesisko regulējumu, fotogrāfijā nedrīkst būt attēlota vardarbība vai cita veida personu aizskarošs saturs;
5.5. Dalībnieks, nosūtot konkursa darbu dalībai konkursā, piekrīt darba izmantošanai preventīvos pasākumos, plašsaziņas līdzekļos, konkursa rīkotāja vajadzībām u.tml.

6. Darbu vērtēšana
6.1. No 2018.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 15.oktobrim notiek saņemto fotogrāfiju vērtēšana;
6.2. Tiek vērtēta radošo darbu atbilstība konkursa tematam, fotogrāfijā attēlotās aktivitātes pozitīvā puse un tās apraksta kvalitāte, autora redzējuma oriģinalitāte un mākslinieciskais skatījums;
6.3. Vērtēšanas laikā visi darbi 2018.gada 10.oktobrī tiks publicēti soc.tīklā www.facebook.com Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes profilā (https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/ ). Profilā publicēto darbu skaits var tikt mainīts atkarībā no iesniegto darbu apjoma;
6.4. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti 3 nominācijās:
6.4.1. 1.-3.vietas ieguvēji 5.-9.klases vecuma grupā;
6.4.2. 1.-3.vietas ieguvēji 10.-12.klases vecuma grupā;
6.4.3. Viens “Sabiedrības simpātiju” balvas ieguvējs, kuru fotogrāfija laika posmā no 10.oktobra līdz 31.oktobrim (ieskaitot) savāks vislielāko balsojumu “like” skaitu sociālā tīkla www.facebook.com Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes profilā;

7. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana
7.1. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2018.gada 5.novembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sociālo tīklu kontā – https://www.facebook.com/VP.LRP.OFFICIAL/;
7.2. Laikā no 12. līdz 16.novembrim norisināsies konkursa uzvarētāju apbalvošana, Valsts policijas pārstāvji dodas uz skolām pirms tam sazinoties ar klases audzinātāju;
7.3. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem, veicinošām un piemiņas balvām no konkursa rīkotāja.

8. Kontaktpersona

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas inspektore Anastasija Laizāne, t.65403261, e-pasts: anastasija.laizane@latgale.vp.gov.lv.