Globālās izglītības nedēļas aktivitātes „Zīļukā”

06.12.2017.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas devīze bija “Manu pasauli veidojam mēs!” Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādē tika organizētas vairākas aktivitātes par tēmu „Mežs – mūsu zaļā, skaistā bagātība!”, jo mēs vēlējāmies vēlreiz izcelt šo tēmu, vairāk to iepazīstot, izzinot un arī mācot citus. ”Rūķīši” vakaros skatījās AS “Latvijas valsts meži” izstrādātos video materiālus un prezentācijas, spēlēja „Meža grāmatas” spēles (kas ir pašu gatavota iestādes interaktīva spēļu un darba lapu, dabas materiālu apkopojums) un pētīja meža augus, kā arī tika iestādītas eglītes sēklas. Lai aug un zaļo mūsu apkārtējā vide! Citu dienu bibliotēkā „Ceriņi” sagatavošanas grupas „Cālītis” bērni un skolotāja T.Šverņika organizēja pasākumu Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes bērniem par mežu, stāstot, kā ir jāuzvedas mežā, kā tas jāsaudzē, kā prātīgi lasīt ogas, zāģēt kokus, demonstrējot video par to, kā aug koks. Noslēgumā izdalīja bērniem skrejlapiņas ar aicinājumu „Saudzē mežu!”, kurus bibliotēkas darbinieki pēc tam arī izdalīja citiem bibliotēkas apmeklētājiem, tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību šai tēmai.
Iestādes vārdā pateicamies bibliotēkas „Ceriņi” darbiniekiem par atsaucību un sadarbību, kā arī Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādei par piedalīšanos pasākumā!

Informācijai: Globālās izglītības nedēļa ir starptautiska Eiropas līmeņa iniciatīva, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu – Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnes bagātināšanai par globalizētu pasauli un pilsonisko aktivitāti, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību. Latvijā Globālās izglītības nedēļas norisi koordinē LAPAS sadarbībā ar Ārlietu ministriju un UNESCO LNK.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja vietniece
Ilze Zīle