Augt - tas nozīmē arī uzzināt ko jaunu

 30.10.2013.

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde laika periodā no 01.08.2013. līdz 31.07.2015. realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow’. 
Projekta laikā mēs vēlamies iepazīstināt bērnus ar dzīves ciklu, lai mudinātu saudzīgi izturēties pret dabu, ekoloģiju, veidot ilgstpējīgu domāšanu dabas resursu taupībā. Projekta ietvaros dalīsimies pieredzē ar Eiropas dalībvalstīm: Kipru, Beļģiju, Spāniju, Zviedriju, Islandi un Lielbritāniju.
No š.g. 16.oktobra līdz 20.oktobrim Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes projekta dalībnieki – iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas izglītības skolotāja Sintija Šnepste – piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Lielbritānijā. Programmas laikā dalībnieki apmeklēja St.Edmunds Nursery School and Childrens centre un Hirst Wood Nursery School Bradfordā. Apmeklējuma mērķis bija iepazīstināt kolēģus ar valsts tradīcijām, ar darba pieredzi jomā „How do we work with life cycle and why”. Darba gaitā iepazināmies ar Drop box materiāliem, bērnu radošajiem darbiem, kā arī izveidojām projekta blogu ar citu valsts pieredzi ekoloģiskās audzināšanas jomā, kas vēlāk būs pieejams publiskai apskatei.
Ar lielu interesi gaidām nākamo vizīti 2014.gada februārī, kad dosimies pēc jaunas pieredzes – šoreiz uz Islandi.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālā pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene