Iespēja pieteikties pieredzes apmaiņas un sadarbības vecināšanas pasākumiem starp izglītības iestādēm

12.03.2019.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina pirmsskolas izglītības iestādes un skolu sākumskolas (1.–4.klase) pedagogu kolektīvus pieteikties pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu (kopā 3 aktivitātes) organizēšanai.
Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu mērķis ir atbalstīt izglītības iestādes pakāpeniskā pārejā uz mācībām valsts valodā, sekmēt latviešu valodas apguvi un Latvijas kultūras izziņu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, pilnveidot pedagogu latviešu valodas prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē, kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp izglītības iestādēm.
Sadarbību paredzēts plānot starp divām izglītības iestādēm, savstarpēji vienojoties par sadarbības plānu trīs dažādās aktivitātēs līdz 31. maijam.
Iespējamie izglītības iestāžu sadarbības modeļi:
•    sadarbojas pirmsskola ar pirmsskolu, pirmsskola ar skolu vai skola ar skolu;
•    sadarbojas izglītības iestāde, kura īsteno mazākumtautību izglītības programmu ar izglītības iestādi, kura īsteno izglītības programmu valsts valodā vai izglītības iestādi, kura īsteno izglītības programmu valsts valodā un mazākumtautību izglītības programmu (divplūsmu skolas).

Plāšaka informācija un nolikums šeit https://valoda.lv/aicinam-pedagogu-kolektivus-pieteikties-pieredzes-apmainas-un-sadarbibas-veicinasanas-pasakumu-organizesanai/