Ir pieejami aizpildīšanai vispārējās izglītības iestāžu valsts statistikas pārskati (VS)

8.01.2019.

Ir pieejami aizpildīšanai vispārējās izglītības iestāžu valsts statistikas pārskati (VS). Aizpildīšanas termiņš – 2019.gada 18.janvāris.

Statistikas pārskatos ir jānorāda informācija par situāciju uz 2018.gada 5.septembri.

  Pirms pārskatu aizpildīšanas izglītības iestādei ir jāpārliecinās, vai Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk - VIIS) ir sakārtota informācija par izglītojamajiem un klasēm, atverot pārskata 1.1 un 2.1 tabulu. Šajās tabulās dati ielasās automātiski no VIIS, tādēļ, ja tiek secināts, ka dati ir ielasījušies nepareizi, pirms tālākas pārskatu pildīšanas, jānovērš neprecizitātes iestādes vadītajos datos VIIS un pārskats vēlreiz jāizgūst no sistēmas.

Norādījumi aizpildīšanai >   MK noteikumi Nr. 486 >

 Jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

 Ar cieņu
Ieva Ervalde
Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības departamenta
eksperte

65804933
ieva.ervalde@izm.gov.lv