Izglītības pārvaldē viesojās Lielbritānijas delegācija

29.08.2019.

27.augustā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē viesojās Lielbritānijas delegācija – Bekki Ostina (Becky Austin, Britu padome, Lielbritānija) un Stīvens Frīmans (Steven Freeman, Lielbritānijas vēstniecība Rīgā), kā arī Zane Matesoviča (Britu padome, Latvija) –, kas vērtēja Britu padomes Latvijā īstenotās programmas no 2016.gada līdz šodienai.
Viesus Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē uzņēma Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, projektu menedžere Evelīna Balode, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilona Bohāne un angļu valodas un CLIL skolotāju MA vadītāja, izglītības metodiķe Ilona Ustinova.
Tikšanās laikā galvenā tēma bija no 2016.gada realizēto Britu padomes projektu rezultātu apkopojums un diskusija par to, kas iegūtās pieredzes rezultātā mainījies un kas vēl varētu mainīties Daugavpils izglītības iestādēs tuvākajā laikā. Tika apspriestas arī tās problēmas, kuras vēlētos risināt Latvijas izglītības sistēmā, lai mācību procesa pārvaldību skolās padarītu vēl efektīvāku un paaugstinātu izglītības kvalitātes līmeni. Viesus arī interesēja sadarbība ar Britu padomes pārstāvniecību Latvijā, kā arī tas, kādas izmaiņas notikušas Daugavpils iedzīvotāju ikdienā.
Lielbritānijas pārstāvji uzzināja, ka visu projektu rezultāti ir praktiski, lietderīgi un ilgtspējīgi. Kompetenču pieeja, atbalsts pozitīvai uzvedībai, skolas informācijas sistematizēšana elektroniskajā vidē (elektroniskās komunikācijas pilnveide skolās jau sen veiksmīgi strādā Lielbritānijas izglītības iestādēs). Atbalsts maznodrošinātajām ģimenēm, darbs ar bērniem ar speciālajām vajadzībām un bērniem, kuriem ir grūtības mācībās, valsts valodas apmācība mazākumtautību bērniem ir ļoti aktuāla mūsdienās. Pieredze, kura iegūta visu projektu laikā, ir vērtīga un noderīga. Viss tiek izmantots un pielāgots mūsu darbā.
Lielbritānijas eksperti bija apmierināti ar rezultātiem, produktīvo diskusiju un solīja turpināt sadarbību ar Daugavpils pilsētu, izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldi un pašvaldību.

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne (tālr.65432102)