Izstrādāts latviešu valodas apguves pašmācības rīks „e-Laipa”

01.03.2019.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) līdz šim pieejamo elektronisko latviešu valodas apguves materiālu klāstam pievieno jaunu, daudzveidīgu pašmācības rīku A1 un A2 valodas līmeņa apguvei „e-Laipa” (www.elaipa.lv). Tas paredzēts latviešu valodas apguvei jauniešiem no 15 gadu vecuma un pieaugušajiem. Pašmācības rīka autori: Ilze Auziņa, Anta Lazareva, Maija Berķe, Vineta Vaivade un Arvils Šalme. 

Latviešu valodas aģentūra jau vairāk nekā 20 gadu nodrošina plašu un sistemātisku atbalstu latviešu valodas apguvē – gan tiem, kuri mācās valodu, gan tiem, kas to māca. Lai nodrošinātu materiālu pieejamību, 2013.gadā LVA izveidoja ērti lietojamu interneta vietni Māci un mācies latviešu valodu (www.valoda.lv apakšsadaļa), kurā ievietotas e-nodarbības, spēles valodas apguvei, metodiski un mācību materiāli, video, animācijas filmas un citi multimodāli materiāli.
LVA direktors Jānis Valdmanis uzsver: „Latviešu valoda nav maza valoda. Pasaulē ir ap 7000 valodu, un latviešu valoda ietilpst lielo valodu grupā ar vismaz vienu miljonu lietotāju. Esam gandarīti, ka ikvienam interesentam ir nodrošināta iespēja ērti un daudzveidīgi apgūt latviešu valodu.”
Savukārt viens no pašmācības rīka autoriem asoc.prof.Dr.philol. Arvils Šalme norāda: „Datorizēta valodas apguve paplašina veidus, kā mācīties valodu. Tiek nojaukta laika un telpas robeža, līdz ar to vienu un to pašu saturu var lietot Latvijā un ārvalstīs dzīvojošie valodas apguvēji, mājās vai transportā sēžot, tai brīdī pieejamā ierīcē – telefonā, planšetē vai datorā. Liels ieguvums ir digitālu materiālu elastība – iespēja ātri mainīt vai papildināt saturu, ietvert jaunas metodes un paņēmienus valodas apguvei, kā arī, pateicoties multimodālām un tehniskām iespējām, attīstīt visas valoddarbības prasmes. Un, protams, atrašanās tiešsaistē nodrošina starpdisciplinaritāti un ļauj savienot valodas apguvi ar praktisku valodas lietojumu – tērzētavās, forumos u.c.”
Latviešu valodas aģentūra turpinās darbu pie jaunu latviešu valodas apguves materiālu izstrādes, un drīz, izmantojot pašmācības rīku www.elaipa.lv, lietotājiem būs iespēja pilnveidot savas zināšanas arī B1 līmenī.
Sekojiet līdzi jaunumiem Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē  www.valoda.lv.