Jaunatnes departaments sniedz konsultācijas par ES projektu iespējām

22.janvārī Daugavpils Centra vidusskolas telpās notika 11.klašu skolēnu un skolas pašpārvaldes tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta vecāko jaunatnes lietu speciālisti Irēnu Ivanovu par ES projektu iespējām.  Jāatzīmē, ka interesi par šo tēmu izrādīja paši skolēni un skolas administrācija atbalstīja iniciatīvu un organizēja tikšanos. Dialoga laikā tika apspriesti daudzi jautājumi, problēmas un iespējas, tika izskaidrots, kas ir projekts, kādā formā skolēni var rakstīt projektus, kā pareizi to darīt un kur jāiesniedz pieteikumi. Tika apspriestas dažas jaunas idejas un priekšlikumi, ko ES noteikti varētu atbalstīt. Lai jauniešiem izdodas realizēt savas idejas!

Jaunatnes departaments sniedz konsultācijas darbā ar jaunatni un vienmēr ir atvērts ikvienam, kas ir aktīvs un vēlas darboties.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes 

Jaunatnes departamenta

jaunatnes lietu speciāliste

Edīte Ivanova 

t. 65422309

http://www.jaunatne.daugavpils.lv/