Kāda ir mūsu identitāte?

05.03.2019.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ projektā “Kāda ir tava identitāte?” notikuši pirmie lielie pasākumi: 11 beļģu jauniešu vizīte Daugavpilī šā gada janvāra beigās, noslēgusies starptautiskā izpēte par jauniešu identitātes jautājumiem un mūsu 11 jauniešu “atbildes” vizīte uz Beļģiju februārī.
Projekts 2018.gada rudenī sākās ar regulāru koordinatoru un jauniešu saziņu videokonferencēs, kopīgu darbu pie projekta logo izstrādes (uzvarēja portugāļu jauniešu ideja) un aptaujas izstrādi. Aptaujā jaunieši no visām 4 projektā iesaistītajām valstīm atbildēja par savas identitātes jautājumiem, piemēram, sava vārda izcelsmi, valodas prasmēm, piederības izjūtu, nākotnes plāniem.
Janvārī, Latvijas ziemas aukstākajā nedēļā, 11 beļģu jaunieši kopā ar skolotāju ieradās Daugavpilī, lai nedēļu iejustos mūsu izglītojamo ikdienā, kopīgi darbotos. Jaunieši dzīvoja ģimenēs, kas veicināja iejušanos mūsu ikdienā. Katru dienu bija kāda mūzikas aktivitāte: piedalīšanās orķestra mēģinājumā, deju un dziesmu apguve, mūzikas vakari. Daugavpils vidē notika “fotomedības”, lai raksturotu Daugavpils īpatnības. Jaunieši apmeklēja Daugavpils domi, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Skrošu rūpnīcu, Daugavpils teātri un cietoksni, Daugavpils Medicīnas koledžu. Pēdējā vizītes dienā kopīgi devās uz Rīgu, kur apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, Motormuzeju, Lido atpūtas centru un apskatīja Vecrīgu. Aukstais laiks, gripas uzliesmojums netraucēja draudzībai, kas izveidojās starp jauniešiem un viesģimenēm.
17.februārī  Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 11 jaunieši devās uz Briseli un tad uz Varegemu. Varegema ir neliela, klusa pilsētiņa, bez tūristiem, kurā rit nesteidzīga mūsu projekta partneru ikdiena. Varegemas koledžā bija satikušies visu projekta valstu jaunieši un iepazīstināja ar savām valstīm, izglītības sistēmām, pilsētām, skolām. Latvijas puse papildus prezentēja arī jauniešu aptaujas rezultātus, sniedza muzikālus priekšnesumus. Kopīgais darbs grupās bija izveidot vairāku alternatīvu spēli par drošību internetā, labākās no kurām (pēc jauniešu balsojuma) tiks izvietotas projekta mājaslapā. Kultūras programmā bija iespēja apmeklēt Briģi, romantisku pilsētiņu ar daudziem ūdens kanāliem, nobaudīt garšīgo šokolādi un apmeklēt alus darīšanas muzeju, pavizināties pilsētas kanālos ar laivu. Beļģu jaunieši, kas bija izveidojuši speciālu programmu: Briselē apskatījām ne tikai vecpilsētu, bet arī apmeklējām nodarbības mūzikas instrumentu muzejā. Nedēļa Beļģijā pagāja nemanot. Gan skolotājiem, gan jauniešiem ir tikai pozitīvas un neaizmirstamas atmiņas no lielās Varegemas koledžas (1700 skolēni).
Šis projekts ir lieliska iespēja tuvāk iepazīt vienam otru, saprast, ka jauniešu problēmas ir līdzīgas un skolā pavadītais laiks ir jāizmanto, lai gūtu arī starptautiskās sadarbības prasmes, praktiski pielietotu angļu valodas zināšanas.
Brauciena dalībnieces Lauras atziņas par viesošanos Beļģijā: “Pēdējā diena Beļģijā. Pēkšņi pārņem skumjas. Tik ļoti satuvinājos ar savu viesģimeni. Sirdij mīļas kļuva šīs mājas, skola un pavasaris, kuru Latvijā nomainīs mīnus 2 grādu temperatūra. Ieguvu jaunus draugus un stiprināju draudzību ar vecajiem paziņām, pirmo reizi savā mūžā piedalījos «speed-dating», komandā veidoju pati  savu interaktīvo spēli, baudīju beļģu dzērienus un lieliski pavadīju laiku. Tādas pieredzes manā dzīvē vairs nekad nebūs. Protams, nāks citas, varbūt pat krāšņākas un emocijām bagātākas, bet šis brauciens piepildīja daļiņu manas sirds un vienmēr tur paliks. Pirms brauciena uz lidostu atvadījāmies no beļģu draugiem, apskāvāmies un apmainījāmies ar mīļiem «man tevis pietrūks». Ir žēl, ka ar daudziem no viņiem nepavadīju pietiekami daudz laika…”.
Tuvākās aktivitātes projektā būs Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 7 jauniešu brauciens uz Portugāli Lieldienās, lai personiski iepazītos ar svētku tradīcijām šajā valstī un kopīgi darbotos dažādās nodarbībās.


Par projektu:
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu  “Kāda ir tava identitāte?” ( What's your ID? 2018-1-FI01-KA229-047265_3) koordinē vidusskola Somijā, savukārt partneri ir skolas Beļģijā un Portugālē. Projekts risina skolēnu identitātes jautājumus sociālajos medijos, veselības jautājumus, 21. gadsimta saziņas, radošuma, kritiskās domāšanas un sadarbības prasmes, kultūrizpratni. Projektā izglītojamie veidos izpratni par kultūrām, mācīsies sadarboties ar vienaudžiem, lai sajustu Eiropas pilsonību un identitāti. Izglītojamie stiprinās angļu valodas zināšanas un saņems lielāku izpratni par sociālo, valodu un kultūras daudzveidību. Projekta mājaslapa: https://whatsyourid.weebly.com/ .
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Kāda ir tava identitāte?” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta kontaktpersona, Evelīna Balode
Tālr.: 28336093, evelina.balode@inbox.lv