Kārtējā tikšanās dzimtenē

01.08.2019.

Jau septīto gadu vasarā tiek rīkota Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” (in.nr. 2019.LV/SP/04/05) vasaras nometne bērniem un jauniešiem. Daugavpilī visus šos gadus nometni projekta ietvaros organizē Daugavpils lietišķo sieviešu klubs “OLIVIA”. Šogad nometnes nosaukums “Lai vairojas prieks! (K.Skalbe)”.
Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras un vēstures, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 17 diasporas un 17 Latvijā dzīvojošos bērnus un jauniešus komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.
Projekts tiek īstenots Latvijā, 7 dienu diennakts nometnē, kuras laikā notiek ekskursijas, iepazītas ievērojamas vietas Latgales, Zemgales, Vidzemes novados, bērni atklāj sev Latvijas dabas bagātības, Latvijas vēsturi. Nometne šogad notiek Aknīstes novadā, Gārsenes pilī.
Projekta rezultātā bērni uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā un apzinās un popularizē Latvijas tēlu mītnes zemēs, dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, K.Skalbes daiļradi. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, unikālo vidi, augus un dzīvniekus, ir ieguvuši draugus un priekšstatus par Latvijas vēsturi.
Projekta rezultātā ir radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē, iepazīstot  Latvijas novadus,  latviešu literatūru (K.Skalbe), Latvijas valsts, kultūras un vēsturiskos objektus, dabu, kā arī, apzinoties latviešu nacionālo identitāti, veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij, veidojot toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem, iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju un sekmējot reemigrāciju.

Informāciju sagatavoja
nometnes vadītāja
Sandra Dimante