Ķīmijas valsts 60.olimpiādes rezultāti

23.04.2019.

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2019.gada 26.marta līdz 2019.gada 28.martam notika ķīmijas valsts 60.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Mūsu skolēni veiksmīgi startēja šajā olimpiādē, iegūstot godalgotas vietas: 10.klašu grupā 2.vietu ieguva Maksims Ģermanovičs (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs), bet 3.vietu – Natālija Koreņevska (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs); 11.klašu grupā Vinsents Sivačovs (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs) ieguva 2.vietu; 12.klašu grupā 1.vietu ieguva Māris Koniševs (Daugavpils Valsts ģimnāzija). Sveicam laureātu un skolotājus, kuri palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2018_19/60_kim_rezultati.pdf

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
(tālr.65432102)